Evropski odbor za varstvo podatkov

Vloga EOVP

Odbor ne izdaja le smernic o razlagi temeljnih pojmov Splošne uredbe o varstvu podatkov, ampak prav tako z zavezujočimi odločitvami razsoja o sporih v zvezi s čezmejnimi dejavnostmi, s čimer zagotavlja enotno uporabo pravil EU, da se prepreči morebitna različna obravnava iste zadeve v različnih jurisidikcijah.

Med ključnimi sredstvi, ki jih ima odbor na voljo za opravljanje svojih nalog, so (vnesi povezavo na naše delo in orodja):

Odbor pri opravljanju svojih nalog in izvajanju pooblastil ravna neodvisno in nikogar ne prosi za navodila niti jih od nikogar ne sprejema. 

Odbor lahko poleg tega na svojo pobudo ali na zahtevo katerega od svojih članov ali Evropske komisije prouči vsako vprašanje v zvezi z uporabo te uredbe.

EOVP svetuje Evropski komisiji o vseh vprašanjih v zvezi z varstvom osebnih podatkov v EU, tudi o vseh predlogih sprememb Splošne uredbe o varstvu podatkov in vseh zakonodajnih predlogih EU. Evropski komisiji mora svetovati tudi glede oblike in postopkov izmenjave informacij v okviru zavezujočih poslovnih pravil.

EOVP mora poleg tega Evropski komisiji predložiti mnenje v zvezi z oceno ustreznosti ravni varstva v tretji državi, mnenje o zahtevah glede ikon in mnenje o zahtevah glede potrjevanja.

EOVP ima vlogo pri izdaji mnenj o osnutkih odločitev nadzornih organov.

EOVP mora poleg tega izdati zavezujočo odločitev v treh primerih. Ti se nanašajo predvsem na reševanje sporov med nadzornimi organi:

- kadar je zadevni nadzorni organ dal ugovor na osnutek odločitve vodilnega nadzornega organa ali če je vodilni nadzorni organ zavrnil ugovor (mehanizem vse na enem mestu);

- kadar obstajajo nasprotujoča si stališča o tem, kateri nadzorni organ je vodilni pristojni organ;

- kadar nadzorni organ ne zaprosi za mnenje odbora (mnenje, ki se zahteva v skladu z mehanizmom za skladnost) ali ne upošteva mnenja odbora.