Letno poročilo

Letno poročilo Evropskega odbora za varstvo podatkov povzema dejavnosti, ki jih izvajamo med letom, in vključuje pregled:

  • praktične uporabe naših smernic;
  • naših priporočil in poročil o najboljših praksah;
  • naših zavezujočih odločitev;
  • ravni varstva podatkov fizičnih oseb v EU in, kadar je ustrezno, v tretjih državah in mednarodnih organizacijah.

Poročilo objavimo na našem spletišču, kopije pa pošljemo Evropskemu parlamentu, Svetu in Komisiji.

Arhivirane informacije Delovne skupine iz člena 29, naše predhodnice, so objavljene na naslednji povezavi:

Delovna skupina iz člena 29