Comitetul European pentru Protecția Datelor

Rolul CEPD

Comitetul nu emite numai orientări privind interpretarea conceptelor de bază ale RGPD, ci este chemat să se pronunțe și prin decizii obligatorii privind litigiile referitoare la activitățile de prelucrare transfrontaliere, asigurând, prin urmare, o aplicare uniformă a normelor UE pentru a evita posibilitatea ca același caz să fie tratat diferit în jurisdicții diferite.

Mijloacele esențiale prin care Comitetul trebuie să-și îndeplinească rolul sunt (inserați linkul către activitatea și instrumentele noastre):

Atunci când își îndeplinește sarcinile și competențele, Comitetul acționează în mod independent și nu solicită și nu primește instrucțiuni de la nimeni. 

De asemenea, Comitetul poate examina - din proprie inițiativă sau la cererea unuia dintre membrii săi sau a Comisiei Europene - orice aspect care se referă la aplicarea RGPD.

CEPD trebuie să ofere consiliere Comisiei Europene cu privire la aspectele legate de protecția datelor în UE, inclusiv cu privire la propunerile de modificare a RGPD și la propunerile legislative ale UE. De asemenea, trebuie să ofere consiliere Comisiei Europene cu privire la formatul și procedurile de schimb de informații în cadrul Regulilor corporatiste obligatorii.

În plus, CEPD trebuie să furnizeze Comisiei Europene un aviz privind evaluarea caracterului adecvat al nivelului de protecție într-o țară terță; un aviz cu privire la pictograme și un aviz privind cerințele de certificare.

CEPD joacă un rol în furnizarea de avize privind proiectele de decizii ale autorităților de supraveghere.

În plus, CEPD trebuie să emită decizii obligatorii în trei cazuri. Aceste cazuri se referă în principal la soluționarea litigiilor dintre autoritățile de supraveghere:

- atunci când o autoritate de supraveghere interesată a ridicat obiecții la proiectul de decizie al autorității de supraveghere principale sau atunci când autoritatea de supraveghere principală a respins obiecția (mecanismul ghișeului unic);

- atunci când există opinii contradictorii cu privire la autoritatea de supraveghere principală;

- atunci când o autoritate de supraveghere nu solicită avizul Comitetului (aviz solicitat în temeiul mecanismului pentru asigurarea coerenței) sau nu respectă avizul Comitetului.