Europski odbor za zaštitu podataka

Uloga EOZP-a

Odbor neće samo izdavati smjernice o tumačenju osnovnih pojmova GDPR-a, već će biti pozivan da donosi obvezujuće odluke u sporovima koji se odnose na aktivnosti prekogranične obrade, osiguravajući tako ujednačenu primjenu pravila EU-a kako bi se izbjeglo potencijalno različito postupanje u istom slučaju u različitim nadležnostima.

Ključna sredstva pomoću kojih Odbor mora ispuniti svoju ulogu (umetnite poveznicu na naš rad i alate) jesu:

Prilikom obavljanja svojih poslova i ovlasti, Odbor djeluje neovisno i ne traži niti dobiva upute od bilo koga. 

Na vlastitu inicijativu ili na zahtjev jednog od svojih članova ili Europske komisije Odbor također može istražiti bilo koje pitanje koje obuhvaća primjenu GDPR-a.

EOZP mora savjetovati Europsku komisiju o bilo kojem pitanju vezanom uz zaštitu podataka u EU-u, uključujući o svim predloženim izmjenama GDPR-a i svim zakonodavnim prijedlozima EU-a. Također mora savjetovati Europsku komisiju o formatu i postupcima za razmjenu informacija u okviru obvezujućih korporativnih pravila.

Nadalje, EOZP mora Europskoj komisiji dati mišljenje o procjeni primjerenosti razine zaštite koja postoji u trećoj zemlji; kao i mišljenje o ikonama i mišljenje o zahtjevima za certificiranje.

EOZP sudjeluje davanjem mišljenja na nacrte odluka nadzornih tijela.

Pored toga EOZP mora donijeti obvezujuće odluke u tri slučaja: Ti se slučajevi uglavnom odnose na rješavanje sporova među nadzornim tijelima:

- ako je predmetno nadzorno tijelo podnijelo prigovor na nacrt odluke vodećeg nadzornog tijela ili je vodeće nadzorno tijelo odbilo prigovor kao nerelevantan ili neobrazložen (jedinstveni mehanizam);

- ako postoje oprečna stajališta oko toga koje je nadzorno tijelo vodeće nadzorno tijelo;

- ako nadležno nadzorno tijelo ne zatraži mišljenje Odbora (mišljenje koje se zahtijeva u okviru mehanizma konzistentnosti) ili ne uzme u obzir mišljenje Odbora.