Euroopan tietosuojaneuvoston tehtävä

Neuvoston tehtävänä on, paitsi antaa yleisen tietosuoja-asetuksen ydinkäsitteiden tulkintaa koskevia ohjeita, myös tehdä sitovia päätöksiä rajat ylittäviä käsittelytoimia koskevissa riita-asioissa ja varmistaa siten EU:n sääntöjen yhtenäinen soveltaminen, jotta samaa tapausta ei käsiteltäisi eri tavoin eri oikeudenkäyttöalueilla.

Neuvoston keskeisiä keinoja tehtävänsä täyttämisessä ovat (lisätään linkki neuvoston työhön ja työkaluihin)

Neuvosto toimii tehtäviään täyttäessään ja valtuuksiaan käyttäessään itsenäisesti eikä pyydä tai ota vastaan ohjeita keneltäkään. 

Neuvosto voi myös tutkia – omasta aloitteestaan tai jonkin jäsenensä tai Euroopan komission pyynnöstä – mitä tahansa yleisen tietosuoja-asetuksen soveltamiseen liittyviä kysymyksiä.

Euroopan tietosuojaneuvoston on neuvottava Euroopan komissiota kaikissa kysymyksissä, jotka liittyvät tietosuojaan EU:ssa, muun muassa kaikissa yleiseen tietosuoja-asetukseen ehdotetuissa tarkistuksissa ja kaikissa EU:n lainsäädäntöehdotuksissa. Sen on myös neuvottava Euroopan komissiota yrityksiä koskevien sitovien sääntöjen puitteissa tapahtuvan tietojen vaihdon muodoista ja menettelyistä.

Euroopan tietosuojaneuvoston on myös annettava Euroopan komissiolle lausunto tietosuojan tason riittävyyttä kolmannessa maassa koskevasta arvioinnista sekä lausunto kuvakkeista ja lausunto sertifiointivaatimuksista.

Euroopan tietosuojaneuvostolla on oma tehtävänsä valvontaviranomaisten päätösluonnoksia koskevien lausuntojen antamisessa.

Tämän lisäksi Euroopan tietosuojaneuvoston on annettava sitovia päätöksiä kolmessa tapauksessa. Näissä tapauksissa on useimmiten kyse riidanratkaisusta valvontaviranomaisten kesken:

- kun kyseessä oleva valvontaviranomainen on esittänyt vastalauseen johtavan valvontaviranomaisen päätösluonnoksesta tai kun johtava valvontaviranomainen on hylännyt vastalauseen (yhden luukun järjestelmä)

- kun on ristiriitaisia näkemyksiä siitä, mikä valvontaviranomainen on johtava valvontaviranomainen

- kun valvontaviranomainen ei pyydä tietosuojaneuvoston lausuntoa (lausuntoa edellytetään yhdenmukaisuusmekanismissa) tai ei noudata neuvoston lausuntoa.