Ugotovitve glede skladnosti

Za zagotovitev skladne uporabe Splošne uredbe o varstvu podatkov s strani evropskih nadzornih organov uporabljamo mehanizem za skladnost.

  • Mnenja
    Lahko izdajamo mnenja o vseh zadevah, ki se nanašajo na uporabo Splošne uredbe o varstvu podatkov, ali o vseh vprašanjih z učinkom v več državah članicah.

Izdajamo tudi mnenja o nekaterih odločitvah evropskih nadzornih organov s čezmejnimi učinki. Organi nam morajo pred sprejemom posredovati osnutke svojih odločitev, mi pa nato izdamo mnenje o teh osnutkih.

Če organi ne upoštevajo mnenja, ki ga je izdal Evropski odbor za varstvo podatkov, lahko sprejmemo zavezujočo odločitev.

 

  • Zavezujoče odločitve
    Splošna uredba o varstvu podatkov ustvarja sistem za reševanje sporov, ki omogoča, da sprejmemo zavezujoče odločitve, kadar imajo različni nadzorni organi različna mnenja ali kadar nacionalni organ ne upošteva mnenja Evropskega odbora za varstvo podatkov o osnutku odločitve, ki je predmet posvetovanja. Nacionalni nadzorni organi bi morali naše zavezujoče odločitve upoštevati takrat, ko sprejemajo svoje odločitve.