Evropski odbor za varstvo podatkov

Register for Decisions taken by supervisory authorities and courts on issues handled in the consistency mechanism

Opis Vrsta Države članice Datum Teme Dokument Opinion / Binding decision References
Approval of the Controller Binding Corporate Rules of Jotun SA Norway 18 August 2020 Transfers of Data Opinion 24/2020 on the draft decision of the Norwegian Supervisory Authority regarding the Controller Binding Corporate Rules of Jotun
Approval of the Controller Binding Corporate Rules of Tetra Pak SA Sweden 17 August 2020 Transfers of Data Opinion 25/2020 on the draft decision of the Swedish Supervisory Authority regarding the Controller Binding Corporate Rules of Tetra Pak
Slovakia Authorisation for the use of an Administrative Arrangement between EEA and non-EEA Financial Supervisory Authorities SA Slovakia 04 May 2020 Opinions of the EDPB, Transfers of Data Mnenje št. 4/2019 o osnutku upravnega dogovora za prenos osebnih podatkov med organi finančnega nadzora znotraj Evropskega gospodarskega prostora (EGP) in organi finančnega nadzora zunaj EGP
Approval of the Controller Binding Corporate Rules of Reinsurance Group of America SA Ireland 01 May 2020 Transfers of Data Mnenje 8/2020 o osnutku sklepa irskega nadzornega organa v zvezi z zavezujočimi poslovnimi pravili za upravljavce podatkov pri Reinsurance Group of America
Approval of the Processor Binding Corporate Rules of Reinsurance Group of America SA Ireland 01 May 2020 Transfers of Data Opinion 9/2020 on the draft decision of the Irish Supervisory Authority regarding the Processor Binding Corporate Rules of Reinsurance Group of America
Approval of binding corporate rules of Fujikura Automotive Europe Group (FAE GROUP) SA Spain 11 March 2020 Binding Decisions Mnenje 6/2020 o osnutku sklepa španskega nadzornega organa glede zavezujočih poslovnih pravil za upravljavce podatkov skupine Fujikura Automotive Europe Group (skupina FAE)
DK SA Standard Contractual Clauses for the purposes of compliance with art. 28 GDPR SA Denmark 10 December 2019 Upravljavec , Obdelovalec Mnenje št. 14/2019 o osnutku standardnih pogodbenih določil, ki jih je predložil danski nadzorni organ (člen 28(8) Splošne uredbe o varstvu podatkov)
Netherland SAs list of the kind of processing operations which are subject to the requirement for a Data Protection Impact Assessment under Article 35(4) of the General Data Protection Regulation (EU) 2016/679 (GDPR) SA Netherlands 27 September 2019 Data Protection Impact Assessment (DPIA), Opinions of the EDPB Mnenje št. 16/2018 o osnutku seznama pristojnega nadzornega organa Nizozemske glede dejanj obdelave, za katera velja zahteva po oceni učinka v zvezi z varstvom podatkov (člen 35(4) SUVP)
French SAs list of the kind of processing operations exempt from the requirement for a Data Protection Impact Assessment under Art 35(5) of the General Data Protection Regulation (EU) 2016/679 (GDPR) SA France 12 September 2019 Data Protection Impact Assessment (DPIA), Opinions of the EDPB Mnenje št. 13/2019 o osnutku seznama pristojnega nadzornega organa Francije glede dejanj obdelave, za katera ne velja zahteva po oceni učinka v zvezi z varstvom podatkov (člen 35(5) Splošne uredbe o varstvu podatkov)
AT SA's decision on the accreditation requirements for a code of conduct monitoring body SA Austria 30 August 2019 Code of conduct, Opinions of the EDPB Mnenje št. 9/2019 glede osnutka zahtev avstrijskega nadzornega organa za varstvo podatkov za akreditacijo organa za spremljanje kodeksa ravnanja v skladu s členom 41 Splošne uredbe o varstvu podatkov

Pages