Evropski odbor za varstvo podatkov

Dostop javnosti do dokumentov

Do dokumentov Evropskega odbora za varstvo podatkov imajo pravico dostopati vsi državljani Evropske unije in vse fizične ali pravne osebe, ki živijo v državi članici ali imajo tam svoj sedež. Ta pravica velja za vse dokumente, ki jih Evropski odbor za varstvo podatkov hrani in ki se nanašajo na kakršno koli zadevo v zvezi z njihovo odgovornostjo.

Evropski odbor za varstvo podatkov lahko v izjemnih primerih zavrne razkritje dokumenta ali njegovega dela. Razlogi za zavrnitev in druga postopkovna pravila so opisani v uredbi EU o dostopu javnosti.

Če menite, da je bil dostop neupravičeno zavrnjen, lahko vložite pritožbo pri evropski varuhinji človekovih pravic ali vložite tožbo pri Sodišču Evropske unije.