Splošne smernice

Izdajamo splošne smernice, s katerimi spodbujamo enotno razumevanje evropske zakonodaje o varstvu podatkov v Evropski uniji in po vsem svetu.

Pojasnjujemo določbe o varstvu podatkov, svetujemo Evropski komisiji, širši javnosti in deležnikom pa zagotavljamo razlago njihovih pravic in obveznosti.

Lahko izdajamo smernice, priporočila in posredujemo dobre prakse v zvezi s Splošno uredbo o varstvu podatkov, Direktivo o varstvu osebnih podatkov pri preprečevanju, odkrivanju in preiskovanju kaznivih dejanj in drugimi dokumenti.