ευρωπαϊκό συμβούλιο προστασίας δεδομένων

United Kingdom

Filters

Ενημερωτικό σημείωμα σχετικά με τους δεσμευτικούς εταιρικούς κανόνες (BCR) για τους ομίλους επιχειρήσεων / τις επιχειρήσεις που υπάγονται στο γραφείο της επιτρόπου πληροφοριών του Ηνωμένου Βασιλείου (ICO) ως αρμόδιας επικεφαλής εποπτικής αρχής (ΕΑ) για το

22 July 2020
Ενημερωτικό σημείωμα σχετικά με τους δεσμευτικούς εταιρικούς κανόνες (BCR) για τους ομίλους επιχειρήσεων / τις επιχειρήσεις που υπάγονται στο γραφείο της επιτρόπου πληροφοριών του Ηνωμένου Βασιλείου (ICO) ως αρμόδιας επικεφαλής εποπτικής αρχής (ΕΑ) για τους BCR  135.71 KB

Opinion 15/2019 on the draft decision of the competent supervisory authority of the United Kingdom regarding the Binding Corporate Rules of Equinix Inc.

08 October 2019
Γνωμοδότηση αριθ. 15/2019 σχετικά με το σχέδιο απόφασης της αρμόδιας εποπτικής αρχής του Ηνωμένου Βασιλείου για τους δεσμευτικούς εταιρικούς κανόνες της Equinix Inc.  106.87 KB

Ενημερωτικό σημείωμα σχετικά με τους Δεσμευτικούς Εταιρικούς Κανόνες (BCR) για εταιρείες οι οποίες υπάγονται στο ICO ως Επικεφαλής Εποπτική Αρχή BCR

12 February 2019
Ενημερωτικό σημείωμα σχετικά με τουςΔεσμευτικούς ΕταιρικούςΚανόνες(BCR)για εταιρείες οι οποίες υπάγονται στοICO ωςΕπικεφαλήςΕποπτικήΑρχήBC  54.59 KB
Θεματικές ενότητες:

Ενημερωτικό σημείωμα σχετικά με τις διαβιβάσεις δεδομένων βάσει του ΓΚΠΔ σε περίπτωση Brexit χωρίς συμφωνία

12 February 2019
Ενημερωτικό σημείωμα σχετικά με τις διαβιβάσεις δεδομένων βάσει του ΓΚΠΔ σε περίπτωση Brexit χωρίς συμφωνία  468.18 KB
Θεματικές ενότητες:

Γνώμη 22/2018 σχετικά με το σχέδιο καταλόγου της αρμόδιας εποπτικής αρχής του Ηνωμένου Βασιλείου για τις πράξεις επεξεργασίας που υπόκεινται στην απαίτηση για διενέργεια εκτίμησης αντικτύπου σχετικά με την προστασία των δεδομένων (άρθρο 35 παράγραφος 4 το

03 October 2018
Γνώμη 22/2018 σχετικά με το σχέδιο καταλόγου της αρμόδιας εποπτικής αρχής του Ηνωμένου Βασιλείου για τις πράξεις επεξεργασίας που υπόκεινται στην απαίτηση για διενέργεια εκτίμησης αντικτύπου σχετικά με την προστασία των δεδομένων (άρθρο 35 παράγραφος 4 του ΓΚΠΔ)  404.39 KB