Det Europæiske Databeskyttelsesråd

United Kingdom

Filters

Udtalelse 4/2020 om udkast til afgørelse fra Det Forenede Kongeriges kompetente tilsynsmyndighed om godkendelse af kravene til akkreditering af certificeringsorganer i henhold til artikel 43, stk. 3 (databeskyttelsesforordningen)

31 January 2020
Udtalelse 4/2020 om udkast til afgørelse fra Det Forenede Kongeriges kompetente tilsynsmyndighed om godkendelse af kravene til akkreditering af certificeringsorganer i henhold til artikel 43, stk. 3 (databeskyttelsesforordningen)  139.09 KB

Opinion 15/2019 on the draft decision of the competent supervisory authority of the United Kingdom regarding the Binding Corporate Rules of Equinix Inc.

08 October 2019
Udtalelse 15/2019 om udkastet til afgørelse fra den kompetente tilsynsmyndighed i Det Forenede Kongerige vedrørende sættet af bindende virksomhedsregler fra Equinix Inc.  97.54 KB

Information note on BCRs for companies which have ICO as BCR Lead Supervisory Authority

12 February 2019
Meddelelse om bindende virksomhedsregler for virksomheder, som har ICO som ledende tilsynsmyndighed for bindende virksomhedsregler  532.1 KB

Meddelelse om overførsler af oplysninger i henhold til den generelle forordning om databeskyttelse i tilfælde af et brexit uden aftale

12 February 2019
Meddelelse om overførsler af oplysninger i henhold til den generelle forordning om databeskyttelse i tilfælde af et brexit uden aftale  98.77 KB

Udtalelse 22/2018 om Det Forenede Kongeriges kompetente tilsynsmyndigheds udkast til liste vedrørende de typer af behandlingsaktiviteter, der er underlagt kravet om en konsekvensanalyse vedrørende databeskyttelse

03 October 2018
Udtalelse 22/2018 om Det Forenede Kongeriges kompetente tilsynsmyndigheds udkast til liste vedrørende de typer af behandlingsaktiviteter, der er underlagt kravet om en konsekvensanalyse vedrørende databeskyttelse (den generelle forordning om databeskyttelse artikel 35, stk. 4)  117.39 KB