Det Europæiske Databeskyttelsesråd

United Kingdom

Filters

Pages

Orienterende note om dataoverførsler i henhold til GDPR til Det Forenede Kongerige efter overgangsperioden - update 13/01/2021

13 January 2021
Orienterende note om dataoverførsler i henhold til GDPR til Det Forenede Kongerige efter overgangsperioden  69.76 KB

Erklæring om Det Forenede Kongeriges udtræden af Den Europæiske Union - update 13/01/2021

13 January 2021
Erklæring om Det Forenede Kongeriges udtræden af Den Europæiske Union  66.73 KB

Orienterende note om bindende virksomhedsregler for koncerner/ virksomheder med ICO som ledende tilsynsmyndighed for bindende virksomhedsregler

22 July 2020
Orienterende note om bindende virksomhedsregler for koncerner/ virksomheder med ICO som ledende tilsynsmyndighed for bindende virksomhedsregler  133.04 KB

Udtalelse 4/2020 om udkast til afgørelse fra Det Forenede Kongeriges kompetente tilsynsmyndighed om godkendelse af kravene til akkreditering af certificeringsorganer i henhold til artikel 43, stk. 3 (databeskyttelsesforordningen)

31 January 2020
Udtalelse 4/2020 om udkast til afgørelse fra Det Forenede Kongeriges kompetente tilsynsmyndighed om godkendelse af kravene til akkreditering af certificeringsorganer i henhold til artikel 43, stk. 3 (databeskyttelsesforordningen)  139.09 KB

Opinion 15/2019 on the draft decision of the competent supervisory authority of the United Kingdom regarding the Binding Corporate Rules of Equinix Inc.

08 October 2019
Udtalelse 15/2019 om udkastet til afgørelse fra den kompetente tilsynsmyndighed i Det Forenede Kongerige vedrørende sættet af bindende virksomhedsregler fra Equinix Inc.  97.54 KB

Pages