ευρωπαϊκό συμβούλιο προστασίας δεδομένων

Register of approved binding corporate rules

Name of the group of undertakings/enterprises Είδος δεσμευτικών εταιρικών κανόνων-BCR (υπεύθυνος επεξεργασίας ή εκτελών την επεξεργασία) Έτος έγκρισης/τελευταίας αναθεώρησης Approver Categories of data subjects
BCRs of Equinix Inc.
  • Controller
2019
  • UK SA
  • Employees and business contacts
View details
BCRs of ExxonMobil Corporation
  • Controller
2019
  • BE SA
  • Employees and business contacts
View details
BCRs of Fujikura Automotive Europe Group (FAE Group)
  • Controller
2020
  • ES SA
  • Employees and business contacts
View details