Eiropas Datu aizsardzības kolēģija

United Kingdom

Filters

Information note on BCRs for companies which have ICO as BCR Lead Supervisory Authority

12 February 2019
Information note on BCRs for companies which have ICO as BCR Lead Supervisory Authority  461.38 KB

Informatīvs paziņojums par datu pārsūtīšanu saskaņā ar VDAR, bez vienošanās Brexit gadījumā

12 February 2019
Informatīvs ziņojums par datu pārsūtīšanu saskaņā ar VDAR bezvienošanās Brexit gadījumā  521.67 KB