Eiropas Datu aizsardzības kolēģija

United Kingdom

Filters

Informatīva piezīme par saistošajiem uzņēmumu noteikumiem (SUN) uzņēmumu/ sabiedrību grupām, kurām kā SUN vadošā UI ir informācijas komisāra birojs (IKB)

22 July 2020
Informatīva piezīme par saistošajiem uzņēmumu noteikumiem (SUN) uzņēmumu/ sabiedrību grupām, kurām kā SUN vadošā UI ir informācijas komisāra birojs (IKB)  128.76 KB

Atzinums 4/2020 par Apvienotās Karalistes kompetentās uzraudzības iestādes lēmuma projektu par sertifikācijas struktūras akreditācijas prasību apstiprināšanu saskaņā ar (VDAR) 43. panta 3. punktu

31 January 2020
Atzinums 4/2020 par Apvienotās Karalistes kompetentās uzraudzības iestādes lēmuma projektu par sertifikācijas struktūras akreditācijas prasību apstiprināšanu saskaņā ar (VDAR) 43. panta 3. punktu  142.87 KB

Opinion 15/2019 on the draft decision of the competent supervisory authority of the United Kingdom regarding the Binding Corporate Rules of Equinix Inc.

08 October 2019
Atzinums 15/2019 par Apvienotās Karalistes kompetentās uzraudzības iestādes lēmuma projektu attiecībā uz Equinix Inc. saistošajiem uzņēmuma noteikumiem  114.6 KB

Information note on BCRs for companies which have ICO as BCR Lead Supervisory Authority

12 February 2019
Informatīvs paziņojums tiem uzņēmumiem par saistošiem uzņēmuma noteikumiem (BCR), kuriem Apvienotās Karalistes Informācijas komisāra birojs (ICO) ir BCR vadošā uzraudzības iestāde  692.55 KB

Informatīvs paziņojums par datu pārsūtīšanu saskaņā ar VDAR, bez vienošanās Brexit gadījumā

12 February 2019
Informatīvs ziņojums par datu pārsūtīšanu saskaņā ar VDAR bezvienošanās Brexit gadījumā  521.67 KB

Atzinums 22/2018 par Apvienotās Karalistes kompetentās uzraudzības iestādes saraksta projektu attiecībā uz apstrādes darbībām, kam piemēro prasību veikt novērtējumu par ietekmi uz datu aizsardzību (VDAR 35. panta 4. punkts)

03 October 2018
Atzinums 22/2018 par Apvienotās Karalistes kompetentās uzraudzības iestādes saraksta projektu attiecībā uz apstrādes darbībām, kam piemēro prasību veikt novērtējumu par ietekmi uz datu aizsardzību (VDAR 35. panta 4. punkts)  129.74 KB