Europeiska dataskyddsstyrelsen

United Kingdom

Filters

Pages

Bakgrundsinformation om bindande företagsbestämmelser (BCR) för företagsgrupper som har ICO som ledande tillsynsmyndighet för bindande företagsbestämmelser

22 July 2020
Bakgrundsinformation om bindande företagsbestämmelser (BCR) för företagsgrupper som har ICO som ledande tillsynsmyndighet för bindande företagsbestämmelser  118.4 KB

Yttrande 4/2020 om utkastet till beslut från Förenade kungarikets behöriga tillsynsmyndighet om godkännande av kraven för ackreditering av ett certifieringsorgan i enlighet med artikel 43.3 i den allmänna dataskyddsförordningen

31 January 2020
Yttrande 4/2020 om utkastet till beslut från Förenade kungarikets behöriga tillsynsmyndighet om godkännande av kraven för ackreditering av ett certifieringsorgan i enlighet med artikel 43.3 i den allmänna dataskyddsförordningen  138.18 KB

Opinion 15/2019 on the draft decision of the competent supervisory authority of the United Kingdom regarding the Binding Corporate Rules of Equinix Inc.

08 October 2019
Yttrande 15/2019 om utkastet till beslut av den behöriga tillsynsmyndigheten i Förenade kungariket om de bindande företagsbestämmelserna för Equinix Inc.  105.5 KB

Information note on BCRs for companies which have ICO as BCR Lead Supervisory Authority

12 February 2019
Informerande not om bindande företagsbestämmelser för företag som har ICO som ansvarig tillsynsmyndighet  533.06 KB

Information note on data transfers under the GDPR in the event of a no-deal Brexit

12 February 2019
Informerande not om dataöverföring enligt den allmänna dataskyddsförordningen vid ett avtalslöst brexit  97.41 KB

Pages