ευρωπαϊκό συμβούλιο προστασίας δεδομένων

Lithuania

Filters

Opinion 13/2018 Lithuania SAs DPIA List

03 October 2018
Γνώμη 13/2018 σχετικά με το σχέδιο καταλόγου της αρμόδιας εποπτικής αρχής της Λιθουανίας  1.24 MB