Euroopa Andmekaitsenõukogu

United Kingdom

Filters

Pages

Kirjalik teave siduvate kontsernisiseste eeskirjade kohta kontsernidele / ettevõtete gruppidele, kelle siduvate kontsernisiseste eeskirjade juhtiv järelevalveasutus on ICO

22 July 2020
Kirjalik teave siduvate kontsernisiseste eeskirjade kohta kontsernidele / ettevõtete gruppidele, kelle siduvate kontsernisiseste eeskirjade juhtiv järelevalveasutus on ICO  127.14 KB

Arvamus 4/2020, mis käsitleb Ühendkuningriigi pädeva järelevalveasutuse otsuse eelnõu sertifitseerimisasutuse akrediteerimise nõuete heakskiitmise kohta kooskõlas isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 43 lõikega 3

31 January 2020
Arvamus 4/2020, mis käsitleb Ühendkuningriigi pädeva järelevalveasutuse otsuse eelnõu sertifitseerimisasutuse akrediteerimise nõuete heakskiitmise kohta kooskõlas isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 43 lõikega 3  122.71 KB

Arvamus 15/2019 Ühendkuningriigi pädeva järelevalveasutuse otsuse eelnõu kohta, mis käsitleb ettevõtte Equinix Inc. siduvaid kontsernisiseseid eeskirju

08 October 2019
Arvamus 15/2019 Ühendkuningriigi pädeva järelevalveasutuse otsuse eelnõu kohta, mis käsitleb ettevõtte Equinix Inc. siduvaid kontsernisiseseid eeskirju  235.43 KB

Siduvate kontsernisiseste eeskirjade teave ettevõtetele, kelle juhtiv järelevalveasutus on Ühendkuningriigi andmekaitse järelevalveasutus (ICO)

12 February 2019
Siduvate kontsernisiseste eeskirjade teave ettevõtetele, kelle juhtiv järelevalveasutus on Ühendkuningriigi andmekaitse järelevalveasutus (ICO)  49.65 KB

Andmete edastamine isikuandmete kaitse üldmääruse kohaselt kokkuleppeta Brexiti korral

12 February 2019
Andmete edastamine isikuandmete kaitse üldmääruse kohaselt kokkuleppeta Brexiti korral  420.41 KB

Pages