Европейски комитет за защита на данните

United Kingdom

Filters

Становище 4/2020 по проект за решение на компетентния надзорен орган на Обединеното кралство относно одобрението на изискванията за акредитация на сертифициращ орган съгласно член 43, параграф 3 (ОРЗД)

31 January 2020
Становище 4/2020 по проект за решение на компетентния надзорен орган на Обединеното кралство относно одобрението на изискванията за акредитация на сертифициращ орган съгласно член 43, параграф 3 (ОРЗД)  150.43 KB

Становище 15/2019 относно проекта на решение на компетентния надзорен орган на Обединеното кралство по отношение на задължителните фирмени правила на Equinix Inc.

08 October 2019
Становище 15/2019 относно проекта на решение на компетентния надзорен орган на Обединеното кралство по отношение на задължителните фирмени правила на Equinix Inc.  236.54 KB

Информационна бележка относно ЗФП на дружества, за които Службата на комисаря по информацията (ICO) в Обединеното кралство е водещ надзорен орган за ЗФП

12 February 2019
Информационна бележка относно ЗФП на дружества, за които Службата на комисаря по информацията (ICO) в Обединеното кралство е водещ надзорен орган за ЗФП  459.08 KB

Информационна бележка относно предаването на данни съгласно ОРЗД в случай на излизане на Обединеното кралство от ЕС (Брекзит) без сделка

12 February 2019
Информационна бележка относно предаването на данни съгласно ОРЗД в случай на излизане на Обединеното кралство от ЕС (Брекзит) без сделка  490.68 KB

Становище 22/2018 относно проекта на списък, съставен от компетентния надзорен орган на Обединеното кралство във връзка с операциите по обработване, за които се изисква оценка на въздействието върху защитата на данните (член 35, параграф 4 от ОРЗД)

03 October 2018
Становище 22/2018 относно проекта на списък, съставен от компетентния надзорен орган на Обединеното кралство във връзка с операциите по обработване, за които се изисква оценка на въздействието върху защитата на данните (член 35, параграф 4 от ОРЗД)  413.15 KB