Европейски комитет за защита на данните

United Kingdom

Filters

Pages

Изявление относно оттеглянето на Обединеното кралство от Европейския съюз - update 13/01/2021

13 January 2021
Изявление относно оттеглянето на Обединеното кралство от Европейския съюз  67.91 KB

Информационна бележка относно предаването на данни на Обединеното кралство съгласно ОРЗД след изтичане на преходния период Приета на 15 декември 2020 г. - update 13/01/2021

13 January 2021
Информационна бележка относно предаването на данни на Обединеното кралство съгласно ОРЗД след изтичане на преходния период Приета на 15 декември 2020 г.  76.25 KB

Становище 4/2020 по проект за решение на компетентния надзорен орган на Обединеното кралство относно одобрението на изискванията за акредитация на сертифициращ орган съгласно член 43, параграф 3 (ОРЗД)

31 January 2020
Становище 4/2020 по проект за решение на компетентния надзорен орган на Обединеното кралство относно одобрението на изискванията за акредитация на сертифициращ орган съгласно член 43, параграф 3 (ОРЗД)  150.43 KB

Становище 15/2019 относно проекта на решение на компетентния надзорен орган на Обединеното кралство по отношение на задължителните фирмени правила на Equinix Inc.

08 October 2019
Становище 15/2019 относно проекта на решение на компетентния надзорен орган на Обединеното кралство по отношение на задължителните фирмени правила на Equinix Inc.  236.54 KB

Pages