ευρωπαϊκό συμβούλιο προστασίας δεδομένων

Spain

Filters

Γνώμη 12/2019 σχετικά με το σχέδιο καταλόγου της αρμόδιας εποπτικής αρχής της Ισπανίας για τις πράξεις επεξεργασίας που απαλλάσσονται από την απαίτηση για διενέργεια εκτίμησης αντικτύπου σχετικά με την προστασία των δεδομένων (άρθρο 35 παράγραφος 5 του ΓΚ

12 July 2019
Γνώμη 12/2019 σχετικά με το σχέδιο καταλόγου της αρμόδιας εποπτικής αρχής της Ισπανίας για τις πράξεις επεξεργασίας που απαλλάσσονται από την απαίτηση για διενέργεια εκτίμησης αντικτύπου σχετικά με την προστασία των δεδομένων (άρθρο 35 παράγραφος 5 του ΓΚΠΔ)  421.67 KB

EDPB letter on Spanish electoral law

23 January 2019
EDPB letter on Spanish electoral law  55.52 KB
Θεματικές ενότητες: