ευρωπαϊκό συμβούλιο προστασίας δεδομένων

Άλλα

Document type used for all generic documents

Filters

Pages

Έγγραφο του ΕΣΠΔ για Συντονισμένο Πλαίσιο Επιβολής βάσει του κανονισμού 2016/679

20 October 2020
Έγγραφο του ΕΣΠΔ για Συντονισμένο Πλαίσιο Επιβολής βάσει του κανονισμού 2016/679  145.09 KB

CSC Work Program 2020-2022

15 August 2020
Coordinated Supervision Committee - Work Program 2020-2022  888.65 KB

Συχνές ερωτήσεις σχετικά με την απόφαση του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην υπόθεση C-311/18 - Επίτροπος προστασίας δεδομένων κατά Facebook Ireland Ltd και Maximillian Schrems

24 July 2020
Συχνές ερωτήσεις σχετικά με την απόφαση του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην υπόθεση C- 311/18 - Επίτροπος προστασίας δεδομένων κατά Facebook Ireland Ltd και Maximillian Schrems  142.47 KB

Ενημερωτικό σημείωμα σχετικά με τους δεσμευτικούς εταιρικούς κανόνες (BCR) για τους ομίλους επιχειρήσεων / τις επιχειρήσεις που υπάγονται στο γραφείο της επιτρόπου πληροφοριών του Ηνωμένου Βασιλείου (ICO) ως αρμόδιας επικεφαλής εποπτικής αρχής (ΕΑ) για το

22 July 2020
Ενημερωτικό σημείωμα σχετικά με τους δεσμευτικούς εταιρικούς κανόνες (BCR) για τους ομίλους επιχειρήσεων / τις επιχειρήσεις που υπάγονται στο γραφείο της επιτρόπου πληροφοριών του Ηνωμένου Βασιλείου (ICO) ως αρμόδιας επικεφαλής εποπτικής αρχής (ΕΑ) για τους BCR  135.71 KB

Pages