ευρωπαϊκό συμβούλιο προστασίας δεδομένων

Άλλα

Document type used for all generic documents

Filters

Pages

CSC Work Program 2020-2022

15 August 2020
Coordinated Supervision Committee - Work Program 2020-2022  888.65 KB

Συχνές ερωτήσεις σχετικά με την απόφαση του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην υπόθεση C-311/18 - Επίτροπος προστασίας δεδομένων κατά Facebook Ireland Ltd και Maximillian Schrems

24 July 2020
Συχνές ερωτήσεις σχετικά με την απόφαση του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην υπόθεση C- 311/18 - Επίτροπος προστασίας δεδομένων κατά Facebook Ireland Ltd και Maximillian Schrems  142.47 KB

Δήλωση επί της απόφασης του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην υπόθεση C-311/18 - Data Protection Commissioner κατά Facebook Ireland και Maximillian Schrems

17 July 2020
Δήλωση επί της απόφασης του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην υπόθεση C-311/18 - Data Protection Commissioner κατά Facebook Ireland και Maximillian Schrems  89.62 KB

Δήλωση σχετικά με την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στο πλαίσιο της επιδημικής έξαρσης της νόσου COVID-19

20 March 2020
Δήλωση σχετικά με την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στο πλαίσιο της επιδημικής έξαρσης της νόσου COVID-19  84.44 KB

Pages