Διεθνής συνεργασία

Συνεργαζόμαστε με διεθνείς οργανισμούς και με εποπτικές αρχές χωρών εκτός ΕΕ, με σκοπό την υποστήριξη της αποτελεσματικής επιβολής του νόμου και την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών.

Η συνεργασία αυτή επιτυγχάνεται μέσω της συμμετοχής σε πλήθος διεθνών πλαισίων, είτε ως ΕΣΠΔ είτε μέσω των επιμέρους μελών μας. Προωθούμε επίσης κοινά προγράμματα κατάρτισης και ανταλλαγές προσωπικού.

Πλαίσια διεθνούς συνεργασίας

Στη συνέχεια παρατίθεται ενδεικτικός κατάλογος των πλαισίων διεθνούς συνεργασίας σε θέματα σχετικά με την προστασία της ιδιωτικής ζωής και των δεδομένων.

 • Συμβούλιο της Ευρώπης - διεθνής οργανισμός που προάγει τα ανθρώπινα δικαιώματα, συμπεριλαμβανομένης της προστασίας των δεδομένων. Στη σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης για την προστασία του ατόμου από την αυτοματοποιημένη επεξεργασία πληροφοριών προσωπικού χαρακτήρα (Σύμβαση 108) μπορούν να προσχωρήσουν χώρες εντός και εκτός Ευρώπης
 • Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ) - διεθνής οργανισμός ο οποίος προωθεί τη βελτίωση της οικονομικής και κοινωνικής ζωής των ανθρώπων σε ολόκληρο τον κόσμο. Η ομάδα εργασίας του ΟΟΣΑ για την ασφάλεια και την προστασία της ιδιωτικής ζωής στην ψηφιακή οικονομία (Security and Privacy in the Digital Economy -SPDE) εργάζεται για την κατάρτιση πολιτικών που διασφαλίζουν ότι η ψηφιακή ασφάλεια και η προστασία της ιδιωτικής ζωής υποστηρίζουν την ανάπτυξη της ψηφιακής οικονομίας
 • Ετήσια διεθνής διάσκεψη των επιτρόπων για την προστασία των δεδομένων και την ιδιωτική ζωή (ICDPPC) – παγκόσμια διάσκεψη
 • Εαρινή διάσκεψη των ευρωπαϊκών αρχών προστασίας των δεδομένων
 • Παγκόσμιο δίκτυο επιβολής προστασίας της ιδιωτικής ζωής (GPEN) - δίκτυο αρχών επιβολής της προστασίας της ιδιωτικής ζωής
 • Ομάδα του Βερολίνου - Διεθνής ομάδα εργασίας για την προστασία των δεδομένων στις τηλεπικοινωνίες (ICDPPC)
 • Ένωση γαλλόφωνων αρχών προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα (AFAPDP
 • Αρχές προστασίας δεδομένων της κεντρικής και ανατολικής Ευρώπης (CEEDPA
 • Φόρουμ Ασίας-Ειρηνικού για την προστασία της ιδιωτικής ζωής (APPA) - δίκτυο ασιατικών αρχών προστασίας της ιδιωτικής ζωής
 • Οικονομική Συνεργασία Ασίας-Ειρηνικού (APEC)
 • Δίκτυο Common Thread Network (CTN)
 • Ιβηροαμερικανικό δίκτυο προστασίας δεδομένων (RIPD)