Európsky výbor pre ochranu údajov

United Kingdom

Filters

Pages

Vyhlásenie o vystúpení Spojeného kráľovstva z Európskej únie - update 13/01/2021

13 January 2021
Vyhlásenie o vystúpení Spojeného kráľovstva z Európskej únie  67.11 KB

Informačná poznámka k prenosom údajov podľa všeobecného nariadenia o ochrane údajov do Spojeného kráľovstva - update 13/01/2021

13 January 2021
Informačná poznámka k prenosom údajov podľa všeobecného nariadenia o ochrane údajov do Spojeného kráľovstva  69.69 KB

Informácia o záväzných vnútropodnikových pravidlách pre skupiny podnikov, pre ktoré je Úrad komisára pre informácie (ICO) vedúcim dozorným orgánom pre záväzné vnútropodnikové pravidlá

22 July 2020
Informácia o záväzných vnútropodnikových pravidlách pre skupiny podnikov, pre ktoré je Úrad komisára pre informácie (ICO) vedúcim dozorným orgánom pre záväzné vnútropodnikové pravidlá  123.56 KB

Stanovisko 4/2020 k návrhu rozhodnutia príslušného dozorného orgánu Spojeného kráľovstva o schválení požiadaviek na akreditáciu certifikačného subjektu podľa článku 43 ods. 3 (všeobecného nariadenia o ochrane údajov)

31 January 2020
Stanovisko 4/2020 k návrhu rozhodnutia príslušného dozorného orgánu Spojeného kráľovstva o schválení požiadaviek na akreditáciu certifikačného subjektu podľa článku 43 ods. 3 (všeobecného nariadenia o ochrane údajov)  145.01 KB

Stanovisko 15/2019 k návrhu rozhodnutia príslušného dozorného orgánu Spojeného kráľovstva o záväzných vnútropodnikových pravidlách spoločnosti Equinix Inc.

08 October 2019
Stanovisko 15/2019 k návrhu rozhodnutia príslušného dozorného orgánu Spojeného kráľovstva o záväzných vnútropodnikových pravidlách spoločnosti Equinix Inc.  285.99 KB

Pages