ευρωπαϊκό συμβούλιο προστασίας δεδομένων

Register for Codes of Conduct, amendments and extensions

Ημερομηνία Issuers Τίτλος Θεματικές ενότητες Member states Opinion/Guideline References Monitoring Body Έγγραφο Eventual EU Commission decision
09 October 2020 AUTOCONTROL (Asociación para la Autorregulación de la Comunicación Comercial) Autocontrol Code of Conduct Λογοδοσία, Advertising, Code of conduct Spain Κατευθυντήριες γραμμές 1/2019 σχετικά με τους Κώδικες Δεοντολογίας και τους Φορείς Παρακολούθησης στο πλαίσιο του Κανονισμού 2016/679 Jurado de la Publicidad
20 August 2020 Nederland ICT (NL Digital) Data Pro Code Λογοδοσία, Code of conduct Netherlands Κατευθυντήριες γραμμές 1/2019 σχετικά με τους Κώδικες Δεοντολογίας και τους Φορείς Παρακολούθησης στο πλαίσιο του Κανονισμού 2016/679 The license has been granted under the suspensive condition that within two years of the date of publication of the final decision regarding the Data Pro Code of Nederland ICT in the Government Gazette, there is an accredited monitoring body for the code.
05 November 2019 Berufsvereinigung der ArbeitgeberInnen privater Bildungseinrichtungen (BABE) Verhaltensregeln / Code of Conduct zum Datenschutz der Berufsvereinigung der ArbeitgeberInnen privater Bildungseinrichtungen - BABE CoC Code of conduct, Education Austria Κατευθυντήριες γραμμές 1/2019 σχετικά με τους Κώδικες Δεοντολογίας και τους Φορείς Παρακολούθησης στο πλαίσιο του Κανονισμού 2016/679 Lawvision information systems GmbH (accredited by decision of the Austrian DPA of 28/09/2020, GZ: 2020-0.605.768)