ευρωπαϊκό συμβούλιο προστασίας δεδομένων

Hungary

Filters

Opinion 10/2018 Hungary SAs DPIA List

03 October 2018
Γνώμη 10/2018 σχετικά με το σχέδιο καταλόγου της αρμόδιας εποπτικής αρχής της Ουγγαρίας  1.68 MB