ευρωπαϊκό συμβούλιο προστασίας δεδομένων

EDPB

Filters

Pages

EDPB Document on the procedure for the development of informal “Codes of Conduct sessions”

10 November 2020
EDPB Document on the procedure for the development of informal “Codes of Conduct sessions”  138.59 KB
Θεματικές ενότητες:

[CURRENT] Rules of Procedure

08 October 2020

Version 7, as last modified and adopted on 8 October 2020.

[CURRENT] EDPB Rules of Procedure adopted on the 08.10.2020  199.18 KB

Pages