ευρωπαϊκό συμβούλιο προστασίας δεδομένων

EDPB

Filters

Pages

Δήλωση επί της απόφασης του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην υπόθεση C-311/18 - Data Protection Commissioner κατά Facebook Ireland και Maximillian Schrems

17 July 2020
Δήλωση επί της απόφασης του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην υπόθεση C-311/18 - Data Protection Commissioner κατά Facebook Ireland και Maximillian Schrems  89.74 KB

Letter to Civil Liberties Union for Europe, Access Now and the Hungarian Civil Liberties Union (HCLU) — 03/06/2020

03 June 2020
Letter to Civil Liberties Union for Europe, Access Now and the Hungarian Civil Liberties Union (HCLU)  73.14 KB
Statement on restrictions on data subject rights in connection to the state of emergency in Member States  83.46 KB

Pages