Ενημερωτικό σημείωμα σχετικά με τους δεσμευτικούς εταιρικούς κανόνες (BCR) για τους ομίλους επιχειρήσεων / τις επιχειρήσεις που υπάγονται στο γραφείο της επιτρόπου πληροφοριών του Ηνωμένου Βασιλείου (ICO) ως αρμόδιας επικεφαλής εποπτικής αρχής (ΕΑ) για το

22 July 2020
Ενημερωτικό σημείωμα σχετικά με τους δεσμευτικούς εταιρικούς κανόνες (BCR) για τους ομίλους επιχειρήσεων / τις επιχειρήσεις που υπάγονται στο γραφείο της επιτρόπου πληροφοριών του Ηνωμένου Βασιλείου (ICO) ως αρμόδιας επικεφαλής εποπτικής αρχής (ΕΑ) για τους BCR 135.71 KB
Members: