ευρωπαϊκό συμβούλιο προστασίας δεδομένων

Denmark

Filters

DK SA Standard Contractual Clauses for the purposes of compliance with art. 28 GDPR (January 2020)

01 January 2020
DK SA Standard Contractual Clauses (PDF)  110.26 KB
DK SA Standard Contractual Clauses (Word)  102.96 KB

Γνώμη 24/2018 σχετικά με το σχέδιο καταλόγου της αρμόδιας εποπτικής αρχής της Δανίας

04 December 2018
Γνώμη 24/2018 σχετικά με το σχέδιο καταλόγου της αρμόδιας εποπτικής αρχής της Δανίας  124.44 KB