Euroopan tietosuojaneuvosto

United Kingdom

Filters

Tiedonanto yrityksiä koskevista sitovista säännöistä (BCR) konserneille/ yritysryhmille, joiden johtavana BCRvalvontaviranomaisena toimii Yhdistyneen kuningaskunnan tietosuojaviranomainen (ICO)

22 July 2020
Tiedonanto yrityksiä koskevista sitovista säännöistä (BCR) konserneille/ yritysryhmille, joiden johtavana BCRvalvontaviranomaisena toimii Yhdistyneen kuningaskunnan tietosuojaviranomainen (ICO)  129.94 KB

Lausunto 4/2020 Yhdistyneen kuningaskunnan toimivaltaisen valvontaviranomaisen päätösluonnoksesta, joka koskee sertifiointielimen akkreditointivaatimusten hyväksymistä yleisen tietosuoja-asetuksen 43 artiklan 3 kohdan mukaisesti

31 January 2020
Lausunto 4/2020 Yhdistyneen kuningaskunnan toimivaltaisen valvontaviranomaisen päätösluonnoksesta, joka koskee sertifiointielimen akkreditointivaatimusten hyväksymistä yleisen tietosuoja-asetuksen 43 artiklan 3 kohdan mukaisesti  135.48 KB

Lausunto 15/2019 Yhdistyneen kuningaskunnan toimivaltaisen valvontaviranomaisen antamasta päätösehdotuksesta, joka koskee Equinix Inc. yritystä koskevia sitovia sääntöjä

08 October 2019
Lausunto 15/2019 Yhdistyneen kuningaskunnan toimivaltaisen valvontaviranomaisen antamasta päätösehdotuksesta, joka koskee Equinix Inc. yritystä koskevia sitovia sääntöjä  237.62 KB

Information note on BCRs for companies which have ICO as BCR Lead Supervisory Authority

12 February 2019
Ilmoitus yrityksiä sitovista säännöistä (BCR) yrityksille, joiden johtavana BCR-valvontaviranomaisena toimii tietosuojaviranomainen (ICO)  531.24 KB

Tiedote yleisen tietosuoja-asetuksen mukaisista tiedonsiirroista sopimuksettoman brexitin tapauksessa

12 February 2019
Tiedote yleisen tietosuoja-asetuksen mukaisista tiedonsiirroista sopimuksettoman brexitin tapauksessa  313.97 KB

Lausunto 22/2018 Yhdistyneen kuningaskunnan toimivaltaisen valvontaviranomaisen luonnoksesta luetteloksi käsittelytoimista, joiden yhteydessä vaaditaan tietosuojaa koskeva vaikutustenarviointi (yleisen tietosuoja-asetuksen 35 artiklan 4 kohta)

03 October 2018
Lausunto 22/2018 Yhdistyneen kuningaskunnan toimivaltaisen valvontaviranomaisen luonnoksesta luetteloksi käsittelytoimista, joiden yhteydessä vaaditaan tietosuojaa koskeva vaikutustenarviointi (yleisen tietosuoja-asetuksen 35 artiklan 4 kohta)  112.59 KB