Europejska Rada Ochrony Danych

United Kingdom

Filters

Pages

Nota informacyjna w sprawie przekazywania danych na mocy RODO do Zjednoczonego Królestwa po zakończeniu okresu przejściowego - update 13/01/2021

13 January 2021
Nota informacyjna w sprawie przekazywania danych na mocy RODO do Zjednoczonego Królestwa po zakończeniu okresu przejściowego  72.69 KB

Oświadczenie w sprawie wystąpienia Zjednoczonego Królestwa z Unii Europejskiej - update 13/01/2021

13 January 2021
Oświadczenie w sprawie wystąpienia Zjednoczonego Królestwa z Unii Europejskiej  79.87 KB

Nota informacyjna w sprawie wiążących reguł korporacyjnych dla grup przedsiębiorstw / przedsiębiorców, dla których wiodącym organem nadzorczym w sprawie wiążących reguł korporacyjnych jest Urząd Rzecznika Informacji

22 July 2020
Nota informacyjna w sprawie wiążących reguł korporacyjnych dla grup przedsiębiorstw / przedsiębiorców, dla których wiodącym organem nadzorczym w sprawie wiążących reguł korporacyjnych jest Urząd Rzecznika Informacji  138.28 KB

Opinia 4/2020 w sprawie projektu decyzji właściwego organu nadzorczego Zjednoczonego Królestwa w sprawie zatwierdzenia wymogów akredytacji podmiotu certyfikującego zgodnie z art. 43 ust. 3 (RODO)

31 January 2020
Opinia 4/2020 w sprawie projektu decyzji właściwego organu nadzorczego Zjednoczonego Królestwa w sprawie zatwierdzenia wymogów akredytacji podmiotu certyfikującego zgodnie z art. 43 ust. 3 (RODO)  142.13 KB

Opinia 15/2019 w sprawie projektu decyzji właściwego organu nadzorczego Zjednoczonego Królestwa dotyczącej wiążących reguł korporacyjnych Equinix Inc.

08 October 2019
Opinia 15/2019 w sprawie projektu decyzji właściwego organu nadzorczego Zjednoczonego Królestwa dotyczącej wiążących reguł korporacyjnych Equinix Inc.  239.94 KB

Nota informacyjna w sprawie wiążących reguł korporacyjnych (ang. binding corporate rules, BCR) dla przedsiębiorstw, dla których wiodącym organem nadzorczym jest Urząd Rzecznika Informacji (ang. Information Commissioner's Office, ICO)

12 February 2019
Nota informacyjna w sprawie wiążących reguł korporacyjnych (ang. binding corporate rules, BCR) dla przedsiębiorstw, dla których wiodącym organem nadzorczym jest Urząd RzecznikaInformacji (ang. Information Commissioner's Office, ICO  54.26 KB

Nota informacyjna dotycząca przekazywania danych osobowych na podstawie ogólnego rozporządzenia o ochronie danych w przypadku braku porozumienia w sprawie brexitu

12 February 2019
Nota informacyjna dotycząca przekazywania danych osobowych na podstawie ogólnego rozporządzenia o ochronie danych w przypadku braku porozumienia w sprawie brexitu  434.66 KB

Pages