Euroopa Andmekaitsenõukogu

Muu

Document type used for all generic documents

Filters

Pages

CSC Work Program 2020-2022

15 August 2020
Coordinated Supervision Committee - Work Program 2020-2022  888.65 KB

Korduvad küsimused Euroopa Liidu Kohtu otsuse kohta kohtuasjas C-311/18 – Data Protection Commissioner vs. Facebook Ireland Ltd ja Maximillian Schrems

24 July 2020
Korduvad küsimused Euroopa Liidu Kohtu otsuse kohta kohtuasjas C-311/18 – Data Protection Commissioner vs. Facebook Ireland Ltd ja Maximillian Schrems  111.87 KB

Avaldus Euroopa Liidu Kohtu otsuse kohta kohtuasjas C-311/18 – andmekaitsevolinik vs. Facebook Ireland ja Maximillian Schrems

17 July 2020
Avaldus Euroopa Liidu Kohtu otsuse kohta kohtuasjas C- 311/18 – andmekaitsevolinik vs. Facebook Ireland ja Maximillian Schrems  75.6 KB

Avaldus kontaktide jälgimise rakenduste koostalitlusvõime mõju kohta andmekaitsele

16 June 2020
Avaldus  88.78 KB

Avaldus isikuandmete töötlemise kohta seoses piiride taasavamisega pärast COVID-19 puhangut

16 June 2020
Avaldus  71.2 KB

Avaldus isikuandmete töötlemise kohta COVID-19 puhangu ajal

20 March 2020
Avaldus isikuandmete töötlemise kohta COVID-19 puhangu ajal  71.64 KB

Pages