Euroopa Andmekaitsenõukogu

Lithuania

Filters

Opinion 13/2018 Lithuania SAs DPIA List

03 October 2018
Arvamus nr 13/2018, milles käsitletakse Leedu pädeva järelevalveasutuse esialgset loetelu  1.23 MB