Arvamus 4/2020, mis käsitleb Ühendkuningriigi pädeva järelevalveasutuse otsuse eelnõu sertifitseerimisasutuse akrediteerimise nõuete heakskiitmise kohta kooskõlas isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 43 lõikega 3

31 January 2020
Arvamus 4/2020, mis käsitleb Ühendkuningriigi pädeva järelevalveasutuse otsuse eelnõu sertifitseerimisasutuse akrediteerimise nõuete heakskiitmise kohta kooskõlas isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 43 lõikega 3 122.7KB
Members:
Topics: