Avalik konsultatsioon

Korraldame avalikke konsultatsioone, et koguda kõigi huvitatud sidusrühmade ja kodanike seisukohti ja probleeme.

Palun arvestage, et võime avalikustada teie küsimused oma veebilehel. Iga konsultatsiooniga kaasneb teave isikuandmete töötlemise kohta, mis selgitab teie isikuandmete töötlemise viisi ja õiguseid.

Open Public Consultations

Title Start Date End Date
Guidelines 04/2021 on codes of conduct as tools for transfers 14 July 2021 01 October 2021