Euroopa Andmekaitsenõukogu

Nõukogu arvamus (artikkel 64)

Filters

Pages

Arvamus 8/2019 järelevalveasutuse pädevuse kohta peamise või ainsa tegevuskoha asjaolude muutumisel

12 July 2019
Arvamus 8/2019 järelevalveasutuse pädevuse kohta peamise või ainsa tegevuskoha asjaolude muutumisel  441.45 KB

Vastu võetud 1 Arvamus 14/2019 Taani järelevalveasutuse esitatud lepingu tüüptingimuste eelnõu kohta (isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 28 lõige 8)

12 July 2019
Vastu võetud 1 Arvamus 14/2019 Taani järelevalveasutuse esitatud lepingu tüüptingimuste eelnõu kohta (isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 28 lõige 8)  513.21 KB

Pages