Euroopa Andmekaitsenõukogu

Nõukogu arvamus (artikkel 64)

Filters

Pages

Arvamus 15/2019 Ühendkuningriigi pädeva järelevalveasutuse otsuse eelnõu kohta, mis käsitleb ettevõtte Equinix Inc. siduvaid kontsernisiseseid eeskirju

08 October 2019
Arvamus 15/2019 Ühendkuningriigi pädeva järelevalveasutuse otsuse eelnõu kohta, mis käsitleb ettevõtte Equinix Inc. siduvaid kontsernisiseseid eeskirju  235.43 KB

Arvamus 8/2019 järelevalveasutuse pädevuse kohta peamise või ainsa tegevuskoha asjaolude muutumisel

12 July 2019
Arvamus 8/2019 järelevalveasutuse pädevuse kohta peamise või ainsa tegevuskoha asjaolude muutumisel  441.45 KB

Arvamus nr 9/2019 Austria andmekaitse järelevalveasutuse akrediteerimisnõuete eelnõu kohta seoses isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 41 kohase toimimisjuhendi järgimise üle järelevalvet teostava asutusega

12 July 2019
Arvamus nr 9/2019 Austria andmekaitse järelevalveasutuse akrediteerimisnõuete eelnõu kohta seoses isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 41 kohase toimimisjuhendi järgimise üle järelevalvet teostava asutusega  431.63 KB

Vastu võetud 1 Arvamus 14/2019 Taani järelevalveasutuse esitatud lepingu tüüptingimuste eelnõu kohta (isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 28 lõige 8)

12 July 2019
Vastu võetud 1 Arvamus 14/2019 Taani järelevalveasutuse esitatud lepingu tüüptingimuste eelnõu kohta (isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 28 lõige 8)  513.21 KB
DK SA Standard Contractual Clauses for the purposes of compliance with art. 28 GDPR (January 2020)  276.46 KB

Pages