Euroopa Andmekaitsenõukogu

Statements

Filters

Pages

Avaldus Ühendkuningriigi Euroopa Liidust väljaastumise kohta - update 13/01/2021

13 January 2021
Avaldus Ühendkuningriigi Euroopa Liidust väljaastumise kohta  62.92 KB

Avaldus rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamisega seoses töödeldavate isikuandmete kaitse kohta

15 December 2020
Avaldus rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamisega seoses töödeldavate isikuandmete kaitse kohta  64.18 KB

Avaldus e-privaatsuse määruse ning järelevalveasutuste ja Euroopa Andmekaitsenõukogu tulevase rolli kohta

19 November 2020
Avaldus e-privaatsuse määruse ning järelevalveasutuste ja Euroopa Andmekaitsenõukogu tulevase rolli kohta  69.09 KB

Avaldus Euroopa Liidu Kohtu otsuse kohta kohtuasjas C-311/18 – andmekaitsevolinik vs. Facebook Ireland ja Maximillian Schrems

17 July 2020
Avaldus Euroopa Liidu Kohtu otsuse kohta kohtuasjas C- 311/18 – andmekaitsevolinik vs. Facebook Ireland ja Maximillian Schrems  75.6 KB

Avaldus isikuandmete töötlemise kohta seoses piiride taasavamisega pärast COVID-19 puhangut

16 June 2020
Avaldus  71.2 KB

Avaldus kontaktide jälgimise rakenduste koostalitlusvõime mõju kohta andmekaitsele

16 June 2020
Avaldus  88.78 KB

Avaldus andmesubjektide õiguste piiramise kohta seoses erakorralise seisukorraga liikmesriikides

02 June 2020
Avaldus andmesubjektide õiguste piiramise kohta seoses erakorralise seisukorraga liikmesriikides  90.68 KB

Pages