Euroopa Andmekaitsenõukogu

EDPB

Filters

Pages

Avaldus Euroopa Liidu Kohtu otsuse kohta kohtuasjas C-311/18 – andmekaitsevolinik vs. Facebook Ireland ja Maximillian Schrems

17 July 2020
Avaldus Euroopa Liidu Kohtu otsuse kohta kohtuasjas C-311/18 – andmekaitsevolinik vs. Facebook Ireland ja Maximillian Schrems  76.03 KB

Avaldus kontaktide jälgimise rakenduste koostalitlusvõime mõju kohta andmekaitsele

16 June 2020
Avaldus  88.78 KB

Avaldus isikuandmete töötlemise kohta seoses piiride taasavamisega pärast COVID-19 puhangut

16 June 2020
Avaldus  71.2 KB

Letter to Civil Liberties Union for Europe, Access Now and the Hungarian Civil Liberties Union (HCLU) — 03/06/2020

03 June 2020
Letter to Civil Liberties Union for Europe, Access Now and the Hungarian Civil Liberties Union (HCLU)  73.14 KB
Statement on restrictions on data subject rights in connection to the state of emergency in Member States  83.46 KB

Pages