Üldised suunised

Me anname välja üldiseid suuniseid, et tagada ühtne arusaame Euroopa andmekaitseõigusest nii Euroopa Liidus kui ka kogu maailmas.

Me selgitame andmekaitse sätteid, nõustame Euroopa Komisjoni ning edastame avalikkusele ja sidusrühmadele tõlgendusi nende õiguste ja kohustuste kohta.

Me võime väljastada suuniseid, soovitusi ja parimaid tavasid seoses isikuandmete kaitse üldmääruse ja õiguskaitsedirektiiviga, samuti muude dokumentidega.