Euroopa Andmekaitsenõukogu

Arvamus (artikkel 70)

Used for publications in “About EDPB > The Board > Agenda"

Filters

Arvamus nr 3/2019 seoses küsimuste ja vastustega kliiniliste uuringute määruse ja isikuandmete kaitse üldmääruse koosmõju kohta (artikli 70 lõike 1 punkt b)

23 January 2019

The present opinion relates exclusively to the processing of personal data in the context of clinical trials.

Arvamus nr3/2019 seoses küsimuste ja vastustega kliiniliste uuringute määruse ja isikuandmete kaitse üldmääruse koosmõju kohta (artikli 70 lõike1 punktb)  145.18 KB

Arvamus 28/2018, mis käsitleb Euroopa Komisjoni rakendusotsuse eelnõud isikuandmete kaitse piisavuse kohta Jaapanis

05 December 2018
Opinion 28/2018 regarding the EU Commission Draft Implementing Decision on the adequate protection of personal data in Japan  976.32 KB