Euroopa Andmekaitsenõukogu

Register for Decisions taken by supervisory authorities and courts on issues handled in the consistency mechanism

Kirjeldus Liik Member states Kuupäev Teemad Dokument Opinion / Binding decision References
Decision of the FI SA regarding the approval of the requirements for accreditation of a code of conduct monitoring body pursuant to Article 41 GDPR SA Finland 29 January 2021 Aruandekohustus, Code of conduct, Opinions of the EDPB Arvamus 12/2020 Soome järelevalveasutuse akrediteerimisnõuete eelnõu kohta, mis on koostatud toimimisjuhendi järgimise üle järelevalvet teostava organi jaoks vastavalt isikuandmete kaitse üldmääruse artiklile 41
Decision in the matter of Twitter International Company made pursuant to Section 111 of the Data Protection Act 2018 SA Ireland 09 December 2020 Administrative fines, Data Breach Otsus 01/2020, mis käsitleb vaidlust Iirimaa järelevalveasutuse tehtud otsuse eelnõu üle seoses äriühinguga Twitter International Company isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 65 lõike 1 punkti a alusel
Danish requirements for accreditation of a code of conduct monitoring body pursuant to Article 41 GDPR SA Denmark 12 November 2020 Aruandekohustus, Code of conduct, Opinions of the EDPB Opinion 19/2020 on the draft decision of the competent supervisory authority of Denmark regarding the approval of the requirements for accreditation of a code of conduct monitoring body pursuant to article 41 GDPR
Irish accreditation requirements for a code of conduct monitoring body under the GDPR SA Ireland 09 October 2020 Aruandekohustus, Code of conduct, Opinions of the EDPB Opinion 11/2020 on the draft decision of the competent supervisory authority of Ireland regarding the approval of the requirements for accreditation of a code of conduct monitoring body pursuant to article 41 GDPR
Germany SAs' requirements for accreditation of a code of conduct monitoring body pursuant to Article 41(3) GDPR SA Germany 08 October 2020 Aruandekohustus, Code of conduct, Opinions of the EDPB Arvamus 10/2020 Saksamaa järelevalveasutuse akrediteerimisnõuete eelnõu kohta, mis on koostatud toimimisjuhendi järgimise üle järelevalvet teostava organi jaoks vastavalt isikuandmete kaitse üldmääruse artiklile 41
Germany SAs' requirements for accreditation of a certification body pursuant to Article 43(3) GDPR SA Germany 08 October 2020 Aruandekohustus, Certification, Opinions of the EDPB Arvamus 15/2020, mis käsitleb Saksamaa pädevate järelevalveasutuste otsuse eelnõu sertifitseerimisasutuse akrediteerimise nõuete heakskiitmise kohta kooskõlas isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 43 lõikega 3
Decision of the BE SA regarding the approval of the requirements for accreditation of a code of conduct monitoring body pursuant to Article 41 GDPR SA Belgium 24 September 2020 Aruandekohustus, Code of conduct, Opinions of the EDPB Opinion 2/2020 on the Belgium data protection supervisory authority draft accreditation requirements for a code of conduct monitoring body pursuant to article 41 GDPR
Approval of the Controller Binding Corporate Rules of Jotun SA Norway 18 August 2020 Transfers of Data Arvamus 24/2020 Norra järelevalveasutuse otsuse eelnõu kohta, mis käsitleb ettevõtte Jotun vastutava töötleja siduvaid kontsernisiseseid eeskirju
Approval of the Controller Binding Corporate Rules of Tetra Pak SA Sweden 17 August 2020 Transfers of Data Opinion 25/2020 on the draft decision of the Swedish Supervisory Authority regarding the Controller Binding Corporate Rules of Tetra Pak
Decision of the EL SA regarding the approval of the requirements for accreditation of a code of conduct monitoring body pursuant to Article 41 GDPR SA Greece 06 August 2020 Aruandekohustus, Code of conduct, Opinions of the EDPB Opinion 20/2020 on the draft decision of the competent supervisory authority of Greece regarding the approval of the requirements for accreditation of a code of conduct monitoring body pursuant to article 41 GDPR

Pages