Euroopa Andmekaitsenõukogu

Register for Decisions taken by supervisory authorities and courts on issues handled in the consistency mechanism

Kirjeldus Liik Member states Kuupäev Teemad Dokument Opinion / Binding decision References
Decision in the matter of Twitter International Company made pursuant to Section 111 of the Data Protection Act 2018 SA Ireland 09 December 2020 Administrative fines, Data Breach Decision 01/2020 on the dispute arisen on the draft decision of the Irish Supervisory Authority regarding Twitter International Company under Article 65(1)(a) GDPR
Danish accreditation requirements for a GDPR code of conduct SA Denmark 12 November 2020 Aruandekohustus, Code of conduct, Opinions of the EDPB Opinion 19/2020 on the draft decision of the competent supervisory authority of Denmark regarding the approval of the requirements for accreditation of a code of conduct monitoring body pursuant to article 41 GDPR
Irish accreditation requirements for a code of conduct monitoring body under the GDPR SA Ireland 09 October 2020 Aruandekohustus, Code of conduct, Opinions of the EDPB Opinion 11/2020 on the draft decision of the competent supervisory authority of Ireland regarding the approval of the requirements for accreditation of a code of conduct monitoring body pursuant to article 41 GDPR
Approval of the Controller Binding Corporate Rules of Jotun SA Norway 18 August 2020 Transfers of Data Arvamus 24/2020 Norra järelevalveasutuse otsuse eelnõu kohta, mis käsitleb ettevõtte Jotun vastutava töötleja siduvaid kontsernisiseseid eeskirju
Approval of the Controller Binding Corporate Rules of Tetra Pak SA Sweden 17 August 2020 Transfers of Data Opinion 25/2020 on the draft decision of the Swedish Supervisory Authority regarding the Controller Binding Corporate Rules of Tetra Pak
Irish additional accreditation requirements for certification bodies SA Ireland 01 June 2020 Aruandekohustus, Opinions of the EDPB Arvamus 14/2020, mis käsitleb Iirimaa pädeva järelevalveasutuse otsuse eelnõu sertifitseerimisasutuse akrediteerimise nõuete heakskiitmise kohta kooskõlas isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 43 lõikega 3
Slovakia Authorisation for the use of an Administrative Arrangement between EEA and non-EEA Financial Supervisory Authorities SA Slovakia 04 May 2020 Opinions of the EDPB, Transfers of Data Arvamus nr 4/2019 Euroopa Majanduspiirkonna (EMP) finantsjärelevalveasutuste ja EMP-väliste finantsjärelevalveasutuste vahelist isikuandmete edastamist käsitleva halduskokkuleppe kavandi kohta
Approval of the Controller Binding Corporate Rules of Reinsurance Group of America SA Ireland 01 May 2020 Transfers of Data Arvamus 8/2020 Iirimaa järelevalveasutuse otsuse eelnõu kohta, mis käsitleb edasikindlustusgrupi Reinsurance Group of America vastutava töötleja siduvaid kontsernisiseseid eeskirju
Approval of the Processor Binding Corporate Rules of Reinsurance Group of America SA Ireland 01 May 2020 Transfers of Data Opinion 9/2020 on the draft decision of the Irish Supervisory Authority regarding the Processor Binding Corporate Rules of Reinsurance Group of America
Approval of binding corporate rules of Fujikura Automotive Europe Group (FAE GROUP) SA Spain 11 March 2020 Binding Decisions Arvamus 6/2020 Hispaania järelevalveasutuse otsuse eelnõu kohta, mis käsitleb kontserni Fujikura Automotive Europe Group vastutava töötleja siduvaid kontsernisiseseid eeskirju

Pages