Euroopa Andmekaitsenõukogu

Register for Decisions taken by supervisory authorities and courts on issues handled in the consistency mechanism

Kirjeldus Liik Member states Kuupäev Teemad Dokument Opinion / Binding decision References
Approval of the Controller Binding Corporate Rules of Jotun SA Norway 18 August 2020 Transfers of Data Opinion 24/2020 on the draft decision of the Norwegian Supervisory Authority regarding the Controller Binding Corporate Rules of Jotun
Approval of the Controller Binding Corporate Rules of Tetra Pak SA Sweden 17 August 2020 Transfers of Data Opinion 25/2020 on the draft decision of the Swedish Supervisory Authority regarding the Controller Binding Corporate Rules of Tetra Pak
Slovakia Authorisation for the use of an Administrative Arrangement between EEA and non-EEA Financial Supervisory Authorities SA Slovakia 04 May 2020 Opinions of the EDPB, Transfers of Data Arvamus nr 4/2019 Euroopa Majanduspiirkonna (EMP) finantsjärelevalveasutuste ja EMP-väliste finantsjärelevalveasutuste vahelist isikuandmete edastamist käsitleva halduskokkuleppe kavandi kohta
Approval of the Controller Binding Corporate Rules of Reinsurance Group of America SA Ireland 01 May 2020 Transfers of Data Arvamus 8/2020 Iirimaa järelevalveasutuse otsuse eelnõu kohta, mis käsitleb edasikindlustusgrupi Reinsurance Group of America vastutava töötleja siduvaid kontsernisiseseid eeskirju
Approval of the Processor Binding Corporate Rules of Reinsurance Group of America SA Ireland 01 May 2020 Transfers of Data Opinion 9/2020 on the draft decision of the Irish Supervisory Authority regarding the Processor Binding Corporate Rules of Reinsurance Group of America
Approval of binding corporate rules of Fujikura Automotive Europe Group (FAE GROUP) SA Spain 11 March 2020 Binding Decisions Arvamus 6/2020 Hispaania järelevalveasutuse otsuse eelnõu kohta, mis käsitleb kontserni Fujikura Automotive Europe Group vastutava töötleja siduvaid kontsernisiseseid eeskirju
DK SA Standard Contractual Clauses for the purposes of compliance with art. 28 GDPR SA Denmark 10 December 2019 Vastutav töötleja , Vastutav töötleja Vastu võetud 1 Arvamus 14/2019 Taani järelevalveasutuse esitatud lepingu tüüptingimuste eelnõu kohta (isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 28 lõige 8)
Netherland SAs list of the kind of processing operations which are subject to the requirement for a Data Protection Impact Assessment under Article 35(4) of the General Data Protection Regulation (EU) 2016/679 (GDPR) SA Netherlands 27 September 2019 Data Protection Impact Assessment (DPIA), Opinions of the EDPB Arvamus nr 16/2018, milles käsitletakse Madalmaade pädeva järelevalveasutuse esialgset loetelu isikuandmete töötlemise toimingutest, mille suhtes kohaldatakse andmekaitsealase mõjuhinnangu nõuet (isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 35 lõige 4)
French SAs list of the kind of processing operations exempt from the requirement for a Data Protection Impact Assessment under Art 35(5) of the General Data Protection Regulation (EU) 2016/679 (GDPR) SA France 12 September 2019 Data Protection Impact Assessment (DPIA), Opinions of the EDPB Arvamus nr 13/2019, milles käsitletakse Prantsusmaa pädeva järelevalveasutuse esialgset loetelu isikuandmete töötlemise toimingutest, mille puhul ei nõuta andmekaitsealase mõjuhinnangu tegemist (isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 35 lõige 5)
AT SA's decision on the accreditation requirements for a code of conduct monitoring body SA Austria 30 August 2019 Code of conduct, Opinions of the EDPB Arvamus nr 9/2019 Austria andmekaitse järelevalveasutuse akrediteerimisnõuete eelnõu kohta seoses isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 41 kohase toimimisjuhendi järgimise üle järelevalvet teostava asutusega

Pages