Euroopa Andmekaitsenõukogu

Register järelevalveasutuste ja kohtute otsuste kohta, mis on tehtud järjepidevuse mehhanismi raames käsitletud küsimustes