Comitetul European pentru Protecția Datelor

Noutăți CEPD

15 May 2019

Brussels, 15 May - On May 14th and 15th, the EEA Data Protection Authorities and the European Data Protection Supervisor, assembled in the European Data Protection Board, met for their tenth plenary session. During the plenary a wide range of topics were discussed.

Election of a new Deputy Chair

The Members of the Board elected Aleid Wolfsen, Chairman of the Dutch Supervisory Authority, as new Deputy Chair, replacing Willem Debeuckelaere, whom EDPB Chair Andrea Jelinek thanked for his work. Along with fellow Deputy Chair Ventsislav Karadjov, Mr. Wolfsen will support the EDPB Chair in her work for the Board over the coming years. Dr. Jelinek added: “Public interest in data protection is at an all-time high. I look forward to working with Aleid and Ventsislav to engage with the wider community of data protection stakeholders.”

Mr. Wolfsen added: “In the years to come, it is our responsibility as Board to deliver authoritative guidance and sound advice. I will make it my responsibility as Deputy Chair that we take on board all opinions, and ultimately speak with one voice.”

Response to MEP Sophie In’t Veld regarding connected vehicles

The EDPB adopted a letter in response to MEP Sophie In’t Veld’s letter of 17 April 2019 regarding the sharing of car drivers’ personal data with the car producer and third parties, without explicit consent, specific and informed consent of the driver, and without adequate legal basis. In its response the EDPB highlights that the Members of the Board and their international colleagues adopted an ICDPPC resolution on Data Protection in Automated and Connected Vehicles in 2017 and that the WP29 adopted its Opinion 3/2017 on the processing personal data in the context of Cooperative Intelligent Transport Systems (C-ITS). The issue will also be dealt with according to the EDPB 2019-2020 work program.

Third Annual Privacy Shield Review

The EDPB designated representatives for the third annual review of the Privacy Shield.  Austria, Bulgaria, France, Germany, Hungary and the EDPS will represent the Board during the review.

Note to editors:

Please note that all documents adopted during the EDPB Plenary are subject to the necessary legal, linguistic and formatting checks and will be made available on the EDPB website once these have been completed.

14 May 2019

On May 14 & 15, the European Data Protection Board's tenth plenary takes place in Brussels. For further information, please consult the agenda.

Agenda of tenth plenary

10 April 2019

Comitetul European pentru Protecția Datelor – a noua sesiune plenară: Orientări privind prelucrarea datelor cu caracter personal în contextul serviciilor societății informaționale

Bruxelles, 10 aprilie – În perioada 9 -10 aprilie, autoritățile pentru protecția datelor din SEE și Autoritatea Europeană pentru Protecția Datelor, reunite în cadrul Comitetului European pentru Protecția Datelor, au participat la cea de a noua sesiune plenară a acestuia.
 
În timpul sesiunii plenare, CEPD a adoptat orientări privind domeniul și aplicarea articolului 6 alineatul (1) litera (b)* din RGPD în contextul serviciilor societății informaționale. În orientările sale, Comitetul formulează observații generale cu privire la principiile de protecție a datelor și la interacțiunea dintre articolul 6 alineatul (1) litera (b) și alte temeiuri legale. În plus, orientările conțin îndrumări privind aplicabilitatea articolului 6 alineatul (1) litera (b) în cazul grupării unor servicii separate și al rezilierii contractului.

Notă pentru editori:
 
Vă atragem atenția asupra faptului că toate documentele adoptate în timpul sesiunii plenare a CEPD fac obiectul verificărilor juridice, lingvistice și de formatare necesare și vor fi publicate pe site-ul web al CEPD de îndată ce vor fi finalizate aceste verificări.

* Articolul 6 alineatul (1) litera (b)
„(1) Prelucrarea este legală numai dacă și în măsura în care se aplică cel puțin una dintre următoarele condiții:
...
(b) prelucrarea este necesară pentru executarea unui contract la care persoana vizată este parte sau pentru a face demersuri la cererea persoanei vizate înainte de încheierea unui contract; ”
09 April 2019

On April 9 & 10, the European Data Protection Board's ninth plenary takes place in Brussels. For further information, please consult the agenda.

Agenda of ninth plenary

09 April 2019

Your personal information is collected, shared, used and stored by individuals, organisations and public authorities every day. Recruitment activities, video surveillance and health data collection are just a few examples of this. The European Data Protection Board (EDPB) ensures the consistent application of the GDPR throughout the European Economic Area (EEA), and promotes cooperation between the EEA data protection authorities. The European Data Protection Supervisor (EDPS) monitors and ensures the protection of personal data and privacy when EU institutions and bodies process personal data.

The EDPB and EDPS stand will be at the European Commission as part of the EU institutions' Europe Day celebrations.

Located on the ground floor of the Berlaymont building, EDPB and EDPS staff will be on hand to answer questions about your privacy rights and how to protect your personal information. Free goodies and information will be on offer, as well as fun and interactive activities for both children and adults to enjoy. You will also have a chance to win one of 20 USB sticks, simply by taking part in our fun, simple quiz!

Whether shopping online, using a smartphone or applying for jobs, data protection affects us all, so be sure to visit our stand to find out more!

For more information visit http://europeday.europa.eu and http://ec.europa.eu/belgium/events/europe-day_en

For more information on the EDPS visit: https://edps.europa.eu/data-protection/our-work/publications/events/eu-open-day-2019-brussels_en 

15 March 2019

On February 26, the EDPB Chair and Vice-Chair addressed the European Parliament's Civil Liberties, Justice and Home Affairs Committee (LIBE) on GDPR implementation. You can read the full report here:  EDPB LIBE Report

14 March 2019

Comitetul European pentru Protecția Datelor – a opta sesiune plenară: Interacțiunea dintre Directiva privind protecția vieții private și comunicațiile electronice și Regulamentul General privind Protecția Datelor (RGPD), declarația referitoare la Regulamentul privind viața privată și comunicațiile electronice, listele Spaniei și Islandei referitoare la evaluarea impactului asupra protecției datelor (EIPD), declarația privind alegerile

Bruxelles, 13 martie – La 12 și 13 martie, autoritățile pentru protecția datelor din SEE și Autoritatea Europeană pentru Protecția Datelor, reunite în cadrul Comitetului European pentru Protecția Datelor, au participat la cea de a opta sesiune plenară a acestuia. În cadrul sesiunii plenare s-a discutat o gamă largă de subiecte.
 
Interacțiunea dintre Directiva privind viața privată și comunicațiile electronice și RGPD
Comitetul European pentru Protecția Datelor (CEPD) a adoptat un aviz privind interacțiunea dintre Directiva privind viața privată și comunicațiile electronice și Regulamentul General privind Protecția Datelor. Acest aviz urmărește să răspundă la întrebarea dacă faptul că prelucrarea datelor cu caracter personal intră în domeniul de aplicare material atât al RGPD, cât și al Directivei privind viața privată și comunicațiile electronice limitează competențele, sarcinile și puterile de care dispun autoritățile pentru protecția datelor în temeiul RGPD. CEPD consideră că autoritățile pentru protecția datelor au competența de a asigura respectarea RGPD. Simplul fapt că un subset al prelucrării intră în sfera de aplicare a Directivei privind viața privată și comunicațiile electronice nu limitează competența autorităților pentru protecția datelor în temeiul RGPD.

O încălcare a RGPD poate constitui, în același timp, o încălcare a normelor naționale privind respectarea vieții private în comunicațiile electronice. Autoritățile de supraveghere pot ține seama de acest lucru atunci când aplică RGPD (de exemplu, atunci când evaluează conformitatea cu principiile legalității sau echității).  

Declarația referitoare la viitorul Regulament privind viața privată și comunicațiile electronice
CEPD a adoptat o declarație prin care li se solicită legiuitorilor UE să își intensifice eforturile în vederea adoptării Regulamentului privind viața privată și comunicațiile electronice, ceea ce reprezintă un pas esențial pentru finalizarea cadrului UE în materie de protecție a datelor și de confidențialitate a comunicațiilor electronice.

Viitorul Regulament privind viața privată și comunicațiile electronice nu ar trebui, în niciun caz, să reducă nivelul de protecție pe care îl asigură actuala Directivă privind viața privată și comunicațiile electronice și ar trebui să completeze RGPD prin furnizarea de garanții solide suplimentare pentru toate tipurile de comunicații electronice.
 
 
Listele EIPD
CEPD a adoptat două avize privind listele EIPD prezentate Comitetului de către Spania și Islanda. Aceste liste constituie un instrument important pentru aplicarea consecventă a RGPD în SEE. EIPD este un proces care contribuie la identificarea și la atenuarea riscurilor legate de protecția datelor ce ar putea afecta drepturile și libertățile persoanelor. În timp ce, în general, operatorul de date trebuie să evalueze dacă este necesară o EIPD înainte de inițierea activității de prelucrare, autoritățile naționale de supraveghere stabilesc și întocmesc o listă cu tipurile de operațiuni de prelucrare care fac obiectul cerinței de efectuare a unei evaluări a impactului asupra protecției datelor. Aceste două avize urmează celor 28 de avize adoptate pe parcursul unor sesiuni plenare anterioare și vor contribui și mai mult la stabilirea unor criterii comune pentru listele EIPD în întregul SEE.

Declarație privind utilizarea datelor cu caracter personal în timpul campaniilor politice
În contextul viitoarelor alegeri europene și al altor alegeri care au loc în UE și în afara acesteia în anul 2019, CEPD a adoptat o declarație privind utilizarea datelor cu caracter personal în timpul campaniilor electorale. Tehnicile de prelucrare a datelor în scopuri politice pot prezenta riscuri grave, nu numai în ceea ce privește dreptul la viață privată și la protecția datelor, ci și în ceea ce privește integritatea procesului democratic. În declarația sa, CEPD evidențiază o serie de puncte esențiale care trebuie luate în considerare la prelucrarea de către partidele politice a datelor cu caracter personal în cursul unor activități electorale.
 
Notă pentru editori:
 
Vă atragem atenția asupra faptului că toate documentele adoptate în timpul sesiunii plenare a CEPD fac obiectul verificărilor juridice, lingvistice și de formatare necesare și vor fi publicate pe site-ul web al CEPD de îndată ce vor fi finalizate aceste verificări.

12 March 2019

On March 12 & 13, the European Data Protection Board's eighth plenary takes place in Brussels. For further information, please consult the agenda.

Agenda of Eighth Plenary

13 February 2019

Bruxelles, 13 februarie - În data de 12 februarie, Autoritățile pentru protecția datelor din SEE și Autoritatea Europeană pentru Protecția Datelor, reunite în cadrul Comitetului European pentru Protecția Datelor, au participat la cea de-a șaptea sesiune plenară a acestuia. În cadrul sesiunii plenare s-a discutat o gamă largă de subiecte.
 
Programul de lucru 2019-2020 al Comitetului European pentru Protecția Datelor
Comitetul a adoptat programul său de lucru pe doi ani pentru 2019-2020, în conformitate cu articolul 29 din Regulamentul de Procedură al Comitetului European pentru Protecția Datelor.  Programul de lucru al Comitetului European pentru Protecția Datelor se bazează pe nevoile identificate de membri ca fiind prioritare pentru persoanele fizice, pentru părțile interesate, precum și pentru activitățile prevăzute de legiuitorul UE.

Proiect de acord administrativ în domeniul supravegherii piețelor financiare
Comitetul European pentru Protecția Datelor a adoptat prima sa opinie cu privire la un acord administrativ (AA), în temeiul articolului 46 alineatul (3) litera (b) din RGPD, pentru transferurile de date cu caracter personal între autoritățile de supraveghere financiară din SEE, inclusiv Autoritatea Europeană pentru Valori Mobiliare și Piețe (ESMA) și omologii lor din afara UE. Acest acord va fi înaintat autorităților de supraveghere competente pentru autorizare la nivel național. Autoritățile de supraveghere competente vor monitoriza AA și aplicarea sa practică pentru a se asigura că există în practică drepturi ale persoanei vizate efective și aplicabile, precum și căi de atac și de supraveghere adecvate.

Brexit
Comitetul European pentru Protecția Datelor a adoptat o notă de informare adresată entităților comerciale și autorităților publice cu privire la transferurile de date în temeiul RGPD în cazul unui Brexit fără acord.

Fluxurile de date dinspre SEE către Regatul Unit
În absența unui acord între UE și Regatul Unit („Brexit fără acord”), Regatul Unit va deveni o țară terță la 30 martie 2019 începând cu ora 00.00 a.m. CET. În consecință, transferul de date cu caracter personal dinspre SEE către Regatul Unit va trebui să se bazeze pe unul dintre următoarele instrumente: clauze standard sau ad-hoc privind protecția datelor, reguli corporatiste obligatorii, coduri de conduită și mecanisme de certificare, precum și instrumente specifice de transfer aflate la dispoziția autorităților publice. În absența unor clauze standard privind protecția datelor sau a altor garanții adecvate alternative, pot fi utilizate derogări în anumite condiții.

Fluxurile de date dinspre Regatul Unit către SEE
În ceea ce privește transferurile de date din Regatul Unit către SEE, potrivit guvernului britanic, practica actuală, care permite libera circulație a datelor cu caracter personal din Regatul Unit către SEE, va continua în cazul unui Brexit fără acord.
    
Orientări privind codurile de conduită
Comitetul European pentru Protecția Datelor a adoptat orientări privind codurile de conduită. Obiectivul acestora este de a oferi îndrumări practice și asistență interpretativă în ceea ce privește aplicarea articolelor 40 și 41 din RGPD. Orientările urmăresc să contribuie la clarificarea procedurilor și a normelor implicate în prezentarea, aprobarea și publicarea codurilor de conduită atât la nivel național, cât și la nivel european. Aceste orientări ar trebui să reprezinte ulterior un cadru clar pentru toate autoritățile de supraveghere competente, pentru Comitet și pentru Comisie în vederea evaluării în mod coerent a codurilor de conduită și a raționalizării procedurilor aferente procesului de evaluare. Orientările vor face obiectul unei consultări publice.

Notă pentru editori:

Vă atragem atenția asupra faptului că toate documentele adoptate în timpul sesiunii plenare a Comitetului European pentru Protecția Datelor fac obiectul verificărilor juridice, lingvistice și de formatare necesare și vor fi puse la dispoziție pe site-ul Comitetului European pentru Protecția Datelor de îndată ce acestea au fost finalizate.

12 February 2019

On February 12, the European Data Protection Board's seventh plenary takes place in Brussels. For further information, please consult the agenda.

Agenda of Seventh Plenary

 

24 January 2019

Bruxelles, 24 ianuarie. În perioada 22-23 ianuarie, autoritățile europene pentru protecția datelor, reunite în cadrul Comitetului European pentru Protecția Datelor, au participat la cea de a șasea sesiune plenară a acestuia. În cadrul sesiunii plenare s-a discutat o gamă largă de subiecte.
 
Scutul de confidențialitate
Membrii Comitetului au adoptat raportul CEPD cu privire la cea de-a doua evaluare anuală a Scutului de Confidențialitate UE-SUA. CEPD salută eforturile depuse de autoritățile SUA și de Comisie pentru a pune în aplicare Scutul de Confidențialitate, în special acțiunile întreprinse pentru a adapta procesul de certificare inițială, pentru a începe ex officio acțiunile de supraveghere și de asigurare a respectării legii, precum și eforturile de a publica o serie de documente importante, parțial prin declasificare (cum ar fi deciziile Curții FISA), numirea unui nou președinte, precum și a trei noi membri ai Comitetului de supraveghere a vieții private și a libertăților civile (PCLOB) și recent anunțata numire a unui Ombudsman permanent.

Având în vedere concluziile celei de-a doua evaluări comune, rămân în continuare preocupări legate de punerea în aplicare a Scutului de Confidențialitate. Printre acestea se numără preocupările exprimate deja de Grupul de lucru „Articolul 29”, predecesorul CEPD, referitoare la lipsa unor asigurări concrete privind excluderea colectării arbitrare a datelor cu caracter personal și a accesului la acestea în scopuri de securitate națională. De asemenea, pe baza informațiilor furnizate până acum, CEPD nu poate în prezent să considere că Ombudsmanul este învestit cu competențe suficiente pentru a remedia neconformitatea. În plus, Comitetul subliniază faptul că verificările privind conformitatea cu esența principiilor Scutului de Confidențialitate nu sunt suficient de solide.

Mai mult, CEPD are unele motive de îngrijorare suplimentare în ceea ce privește verificările necesare pentru a se conforma cerințelor privind transferurile ulterioare, domeniul de aplicare al datelor privind resursele umane și procesul de recertificare, precum și în ceea ce privește o listă a problemelor rămase, ridicate după prima evaluare comună și încă aflate în curs de examinare.

Brexit
CEPD a discutat despre posibilele consecințe ale Brexitului în domeniul protecției datelor. Membrii au fost de acord să coopereze și să facă schimb de informații în ceea ce privește pregătirile și instrumentele disponibile pentru transferul de date către Regatul Unit, după ce Regatul Unit nu va mai face parte din UE.

Întrebări și răspunsuri despre studiile clinice
În urma unei solicitări din partea Comisiei Europene (DG SANTE), CEPD și-a adoptat avizul privind întrebările și răspunsurile despre studiile clinice. Avizul abordează mai ales aspectele legate de temeiurile juridice adecvate în contextul studiilor clinice, precum și utilizările secundare ale datelor provenite din studii clinice în scop științific. Acest aviz va fi transmis Comisiei Europene.

Listele EIPD
CEPD a adoptat avize privind listele de evaluare a impactului asupra protecției datelor (EIPD), prezentate Comitetului de către Liechtenstein și Norvegia. Aceste liste constituie un instrument important pentru aplicarea consecventă a RGPD în SEE. EIPD este un proces care contribuie la identificarea și atenuarea riscurilor legate de protecția datelor care ar putea afecta drepturile și libertățile persoanelor. În timp ce, în general, operatorul de date trebuie să evalueze dacă este necesară o EIPD înainte de a se angaja în activitatea de prelucrare, autoritățile naționale de supraveghere stabilesc și întocmesc o listă cu tipurile de operațiuni de prelucrare care fac obiectul cerinței de efectuare a unei evaluări a impactului asupra protecției datelor. Aceste două avize urmează celor 22 de avize adoptate în sesiunea plenară din septembrie și celor patru avize adoptate în sesiunea plenară din decembrie și vor contribui în continuare la stabilirea unor criterii comune pentru listele EIPD în întregul SEE.

Orientări privind certificarea
CEPD a adoptat versiunea finală a orientărilor privind certificarea în urma consultărilor publice. În plus, Comitetul a adoptat, de asemenea, o nouă anexă. Un proiect al orientărilor a fost adoptat în luna mai, în cursul primei sesiuni plenare a CEPD. Obiectivul principal al acestor orientări este de a identifica criteriile generale care pot fi relevante pentru toate tipurile de mecanisme de certificare emise în conformitate cu articolul 42 și cu articolul 43 din RGPD. Ca atare, orientările explorează argumentele în favoarea certificării drept instrument de responsabilitate, oferă explicații cu privire la conceptele-cheie ale dispozițiilor de certificare din articolul 42 și din articolul 43, explică sfera a ceea ce poate fi certificat și precizează scopul certificării. Orientările vor ajuta statele membre, autoritățile de supraveghere și organismele naționale de acreditare (ONA) să revizuiască și să aprobe criteriile de certificare în conformitate cu articolul 42 și cu articolul 43 din RGPD. Această anexă va face obiectul unei consultări publice.

Răspunsul adresat autorității de supraveghere din Australia privind notificarea încălcării securității datelor cu caracter personal
În octombrie 2018, președintele CEPD a primit o cerere scrisă din partea Biroului comisarului australian pentru informații referitoare la publicarea notificărilor privind încălcarea securității datelor cu caracter personal de către autoritățile de supraveghere. CEPD salută interesul comisarului australian de a coopera cu Comitetul European pentru Protecția Datelor cu privire la acest aspect și subliniază importanța colaborării internaționale. În răspunsul său, CEPD oferă informații suplimentare cu privire la oportunitatea și modul în care autoritățile de supraveghere gestionează publicarea informațiilor referitoare la notificările privind încălcarea securității datelor cu caracter personal.

22 January 2019

On January 22 and 23, the European Data Protection Board's sixth plenary is taking place in Brussels. For further information, please consult the agenda.

Agenda of Sixth Plenary