Cadrul juridic

CEPD a fost creat prin Regulamentul general al UE privind protecția datelor (RGPD), adoptat la 27 aprilie 2016 și publicat în Jurnalul Oficial al UE la 4 mai 2016.

Rețineți că, în Jurnalul Oficial din 23 mai 2018, a fost publicată o rectificare a RGPD, care este disponibilă aici. Versiunea consolidată a Regulamentului general privind protecția datelor (RGPD) al UE este disponibilă aici.

RGPD, care a intrat în vigoare la 24 mai 2016 și se aplică începând cu 25 mai 2018, creează un set armonizat de norme aplicabile tuturor operațiunilor de prelucrare a datelor cu caracter personal care au loc în UE.

Obiectivul acestui nou set de norme este de a garanta că datele cu caracter personal beneficiază de un standard ridicat de protecție peste tot în UE, sporing certitudinea juridică atât pentru persoanele fizice, cât și pentru organizațiile care prelucrează date, și oferind persoanelor fizice un grad mai mare de protecție.

Pentru anumite sectoare, se aplică în continuare norme specifice.

Directiva privind protecția datelor cu caracter personal în sectorul polițienesc (PDPD) se aplică numai în cazul datelor prelucrate de autorități competente în scopul prevenirii, depistării, investigării sau urmăririi penale a infracțiunilor sau al executării pedepselor.

Această directivă a fost adoptată împreună cu RGPD la 27 aprilie 2016 și a fost publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene la 4 mai 2016. A intrat în vigoare la 5 mai 2016 și trebuie  transpusă în legislația statelor membre ale UE pentru a fi aplicabilă integral până la 6 mai 2018.

RGPD și PDPD au înlocuit Directiva 95/46/CE pentru sectorul privat și cea mai mare parte a sectorului public și Decizia-cadru 2008/977/JAI a Consiliului pentru sectorul aplicării legii.

Regulamentul 2018/1725, care a intrat în vigoare la 11 decembrie 2018, stabilește normele de protecție a datelor care se aplică instituțiilor UE.