Europski odbor za zaštitu podataka

Evidencija odluka koje su donijela nadzorna tijela i sudovi o pitanjima rješavanim u okviru mehanizma konzistentnosti