Europejska Rada Ochrony Danych

Netherlands

Filters

Opinia 16/2018 w sprawie projektu wykazu sporządzonego przez właściwy holenderski organ nadzorczy dotyczącego rodzajów operacji przetwarzania podlegających wymogowi dokonania oceny skutków dla ochrony danych (art. 35 ust. 4 RODO)

03 October 2018
Opinia 16/2018 w sprawie projektu wykazu sporządzonego przez właściwy holenderski organ nadzorczy dotyczącego rodzajów operacji przetwarzania podlegających wymogowi dokonania oceny skutków dla ochrony danych (art. 35 ust. 4 RODO)  1.25 MB