Europejska Rada Ochrony Danych

Rejestr decyzji wydanych przez organy nadzorcze i sądy w przedmiocie kwestii rozstrzyganych w ramach mechanizmu spójności

Opis Rodzaj Member states Data Tematy Dokument Opinion / Binding decision References
Iceland Authorisation for the use of an Administrative Arrangement between EEA and non-EEA Financial Supervisory Authorities SA Iceland 16 August 2019 Opinions of the EDPB, Transfers of Data Opinia 4/2019 w sprawie projektu uzgodnienia administracyjnego dotyczącego przekazywania danych osobowych między organami nadzoru finansowego z Europejskiego Obszaru Gospodarczego („EOG”) a organami nadzoru finansowego spoza EOG
Malta Authorisation for the use of an Administrative Arrangement between EEA and non-EEA Financial Supervisory Authorities SA Malta 13 August 2019 Opinions of the EDPB, Transfers of Data Opinia 4/2019 w sprawie projektu uzgodnienia administracyjnego dotyczącego przekazywania danych osobowych między organami nadzoru finansowego z Europejskiego Obszaru Gospodarczego („EOG”) a organami nadzoru finansowego spoza EOG
Poland SAs list of the kind of processing operations which are subject to the requirement for a Data Protection Impact Assessment under Article 35(4) of the General Data Protection Regulation (EU) 2016/679 (GDPR) SA Poland 26 July 2019 Data Protection Impact Assessment (DPIA), Opinions of the EDPB Opinion 17/2018 Poland SAs DPIA List
Croatia SAs list of the kind of processing operations which are subject to the requirement for a Data Protection Impact Assessment under Article 35(4) of the General Data Protection Regulation (EU) 2016/679 (GDPR) SA Croatia 26 July 2019 Data Protection Impact Assessment (DPIA), Opinions of the EDPB Opinion 25/2018 Croatia SAs DPIA List
Bulgaria Authorisation for the use of an Administrative Arrangement between EEA and non-EEA Financial Supervisory Authorities SA Bulgaria 25 March 2019 Opinions of the EDPB, Transfers of Data Opinia 4/2019 w sprawie projektu uzgodnienia administracyjnego dotyczącego przekazywania danych osobowych między organami nadzoru finansowego z Europejskiego Obszaru Gospodarczego („EOG”) a organami nadzoru finansowego spoza EOG
Estonia SAs list of the kind of processing operations which are subject to the requirement for a Data Protection Impact Assessment under Article 35(4) of the General Data Protection Regulation (EU) 2016/679 (GDPR) SA Estonia 19 March 2019 Data Protection Impact Assessment (DPIA), Opinions of the EDPB Opinia 6/2018 w sprawie projektu wykazu sporządzonego przez właściwy estoński organ nadzorczy
Slovak SAs list of the kind of processing operations which are subject to the requirement for a Data Protection Impact Assessment under Article 35(4) of the General Data Protection Regulation (EU) 2016/679 (GDPR) SA Slovakia 08 March 2019 Data Protection Impact Assessment (DPIA), Opinions of the EDPB Opinia 21/2018 w sprawie projektu wykazu sporządzonego przez właściwy słowacki organ nadzorczy
Luxembourg SAs list of the kind of processing operations which are subject to the requirement for a Data Protection Impact Assessment under Article 35(4) of the General Data Protection Regulation (EU) 2016/679 (GDPR) SA Luxembourg 06 March 2019 Data Protection Impact Assessment (DPIA), Opinions of the EDPB Opinia 26/2018 w sprawie projektu wykazu sporządzonego przez właściwy luksemburski organ nadzorczy dotyczącego rodzajów operacji przetwarzania podlegających wymogowi dokonania oceny skutków dla ochrony danych
Liechtenstein SAs list of the kind of processing operations which are subject to the requirement for a Data Protection Impact Assessment under Article 35(4) of the General Data Protection Regulation (EU) 2016/679 (GDPR) SA Liechtenstein 27 February 2019 Data Protection Impact Assessment (DPIA), Opinions of the EDPB Opinion 01/2019 Liechtenstein SAs DPIA List
Czech Republic SAs list of the kind of processing operations which are subject to the requirement for a Data Protection Impact Assessment under Article 35(4) of the General Data Protection Regulation (EU) 2016/679 (GDPR) SA Czech Republic 08 February 2019 Data Protection Impact Assessment (DPIA), Opinions of the EDPB Opinia 4/2018 w sprawie projektu wykazu sporządzonego przez właściwy czeski organ nadzorczy

Pages