Europejska Rada Ochrony Danych

Rejestr decyzji wydanych przez organy nadzorcze i sądy w przedmiocie kwestii rozstrzyganych w ramach mechanizmu spójności

Opis Rodzaj Member states Data Tematy Dokument Opinion / Binding decision References
DK SA Standard Contractual Clauses for the purposes of compliance with art. 28 GDPR SA Denmark 10 December 2019 Administrator danych , Podmiot przetwarzający Opinia 14/2019 w sprawie projektu standardowych klauzul umownych przedłożonego przez duński organ nadzorczy (art. 28 ust. 8 RODO)
French SAs list of the kind of processing operations exempt from the requirement for a Data Protection Impact Assessment under Art 35(5) of the General Data Protection Regulation (EU) 2016/679 (GDPR) SA France 12 September 2019 Data Protection Impact Assessment (DPIA), Opinions of the EDPB Opinia 13/2019 w sprawie projektu wykazu sporządzonego przez właściwy francuski organ nadzorczy dotyczącego rodzajów operacji przetwarzania zwolnionych z wymogu dokonania oceny skutków dla ochrony danych (art. 35 ust. 5 RODO)
Iceland SAs list of the kind of processing operations which are subject to the requirement for a Data Protection Impact Assessment under Article 35(4) of the General Data Protection Regulation (EU) 2016/679 (GDPR) SA Iceland 29 August 2019 Data Protection Impact Assessment (DPIA), Opinions of the EDPB Opinia 7/2019 w sprawie projektu wykazu sporządzonego przez właściwy islandzki organ nadzorczy dotyczącego rodzajów operacji przetwarzania podlegających wymogowi dokonania oceny skutków dla ochrony danych (art. 35 ust. 4 RODO)
Iceland Authorisation for the use of an Administrative Arrangement between EEA and non-EEA Financial Supervisory Authorities SA Iceland 16 August 2019 Opinions of the EDPB, Transfers of Data Opinia 4/2019 w sprawie projektu uzgodnienia administracyjnego dotyczącego przekazywania danych osobowych między organami nadzoru finansowego z Europejskiego Obszaru Gospodarczego („EOG”) a organami nadzoru finansowego spoza EOG
Malta Authorisation for the use of an Administrative Arrangement between EEA and non-EEA Financial Supervisory Authorities SA Malta 13 August 2019 Opinions of the EDPB, Transfers of Data Opinia 4/2019 w sprawie projektu uzgodnienia administracyjnego dotyczącego przekazywania danych osobowych między organami nadzoru finansowego z Europejskiego Obszaru Gospodarczego („EOG”) a organami nadzoru finansowego spoza EOG
Poland SAs list of the kind of processing operations which are subject to the requirement for a Data Protection Impact Assessment under Article 35(4) of the General Data Protection Regulation (EU) 2016/679 (GDPR) SA Poland 26 July 2019 Data Protection Impact Assessment (DPIA), Opinions of the EDPB Opinia 17/2018 w sprawie projektu wykazu sporządzonego przez właściwy polski organ nadzorczy dotyczącego rodzajów operacji przetwarzania podlegających wymogowi dokonania oceny skutków dla ochrony danych (art. 35 ust. 4 RODO)
Croatia SAs list of the kind of processing operations which are subject to the requirement for a Data Protection Impact Assessment under Article 35(4) of the General Data Protection Regulation (EU) 2016/679 (GDPR) SA Croatia 26 July 2019 Data Protection Impact Assessment (DPIA), Opinions of the EDPB Opinion 25/2018 Croatia SAs DPIA List
German Authorisation for the use of an Administrative Arrangement between EEA and non-EEA Financial Supervisory Authorities SA Germany 24 April 2019 Opinions of the EDPB, Transfers of Data Opinia 4/2019 w sprawie projektu uzgodnienia administracyjnego dotyczącego przekazywania danych osobowych między organami nadzoru finansowego z Europejskiego Obszaru Gospodarczego („EOG”) a organami nadzoru finansowego spoza EOG
Bulgaria Authorisation for the use of an Administrative Arrangement between EEA and non-EEA Financial Supervisory Authorities SA Bulgaria 25 March 2019 Opinions of the EDPB, Transfers of Data Opinia 4/2019 w sprawie projektu uzgodnienia administracyjnego dotyczącego przekazywania danych osobowych między organami nadzoru finansowego z Europejskiego Obszaru Gospodarczego („EOG”) a organami nadzoru finansowego spoza EOG
Estonia SAs list of the kind of processing operations which are subject to the requirement for a Data Protection Impact Assessment under Article 35(4) of the General Data Protection Regulation (EU) 2016/679 (GDPR) SA Estonia 19 March 2019 Data Protection Impact Assessment (DPIA), Opinions of the EDPB Opinia 6/2018 w sprawie projektu wykazu sporządzonego przez właściwy estoński organ nadzorczy

Pages