Europejska Rada Ochrony Danych

Register for Decisions taken by supervisory authorities and courts on issues handled in the consistency mechanism

Opis Rodzaj Member states Data Tematy Dokument Opinion / Binding decision References
Approval of the Controller Binding Corporate Rules of Jotun SA Norway 18 August 2020 Transfers of Data Opinia 24/2020 w sprawie projektu decyzji właściwego organu nadzorczego Norwegii dotyczącej wiążących reguł korporacyjnych dla administratorów w Jotun
Approval of the Controller Binding Corporate Rules of Tetra Pak SA Sweden 17 August 2020 Transfers of Data Opinion 25/2020 on the draft decision of the Swedish Supervisory Authority regarding the Controller Binding Corporate Rules of Tetra Pak
Slovakia Authorisation for the use of an Administrative Arrangement between EEA and non-EEA Financial Supervisory Authorities SA Slovakia 04 May 2020 Opinions of the EDPB, Transfers of Data Opinia 4/2019 w sprawie projektu uzgodnienia administracyjnego dotyczącego przekazywania danych osobowych między organami nadzoru finansowego z Europejskiego Obszaru Gospodarczego („EOG”) a organami nadzoru finansowego spoza EOG
Approval of the Controller Binding Corporate Rules of Reinsurance Group of America SA Ireland 01 May 2020 Transfers of Data Opinia 8/2020 w sprawie projektu decyzji irlandzkiego organu nadzorczego dotyczącej wiążących reguł korporacyjnych dla administratorów w Reinsurance Group of America
Approval of the Processor Binding Corporate Rules of Reinsurance Group of America SA Ireland 01 May 2020 Transfers of Data Opinion 9/2020 on the draft decision of the Irish Supervisory Authority regarding the Processor Binding Corporate Rules of Reinsurance Group of America
Approval of binding corporate rules of Fujikura Automotive Europe Group (FAE GROUP) SA Spain 11 March 2020 Binding Decisions Opinia 6/2020 w sprawie projektu decyzji hiszpańskiego organu nadzorczego dotyczącego wiążących reguł korporacyjnych dla administratorów w Fujikura Automotive Europe Group (FAE Group)
DK SA Standard Contractual Clauses for the purposes of compliance with art. 28 GDPR SA Denmark 10 December 2019 Administrator danych , Podmiot przetwarzający Opinia 14/2019 w sprawie projektu standardowych klauzul umownych przedłożonego przez duński organ nadzorczy (art. 28 ust. 8 RODO)
Netherland SAs list of the kind of processing operations which are subject to the requirement for a Data Protection Impact Assessment under Article 35(4) of the General Data Protection Regulation (EU) 2016/679 (GDPR) SA Netherlands 27 September 2019 Data Protection Impact Assessment (DPIA), Opinions of the EDPB Opinia 16/2018 w sprawie projektu wykazu sporządzonego przez właściwy holenderski organ nadzorczy dotyczącego rodzajów operacji przetwarzania podlegających wymogowi dokonania oceny skutków dla ochrony danych (art. 35 ust. 4 RODO)
French SAs list of the kind of processing operations exempt from the requirement for a Data Protection Impact Assessment under Art 35(5) of the General Data Protection Regulation (EU) 2016/679 (GDPR) SA France 12 September 2019 Data Protection Impact Assessment (DPIA), Opinions of the EDPB Opinia 13/2019 w sprawie projektu wykazu sporządzonego przez właściwy francuski organ nadzorczy dotyczącego rodzajów operacji przetwarzania zwolnionych z wymogu dokonania oceny skutków dla ochrony danych (art. 35 ust. 5 RODO)
AT SA's decision on the accreditation requirements for a code of conduct monitoring body SA Austria 30 August 2019 Code of conduct, Opinions of the EDPB Opinia nr 9/2019 w sprawie projektu wymogów akredytacji podmiotu monitorującego kodeks postępowania zgodnie z art. 41 RODO austriackiego organu nadzorczego ds. ochrony danych

Pages