Europejska Rada Ochrony Danych

Opinia (art. 70)

Used for publications in “About EDPB > The Board > Agenda"

Filters

Opinia nr 3/2019 w sprawie pytań i odpowiedzi dotyczących wzajemnych zależności między rozporządzeniem w sprawie badań klinicznych (RBK) a ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych (RODO) (art. 70 ust. 1 lit. b))

23 January 2019

The present opinion relates exclusively to the processing of personal data in the context of clinical trials.

Opinia nr 3/2019 w sprawie pytań i odpowiedzi dotyczących wzajemnych zależności między rozporządzeniem w sprawie badań kliniczny  162.52 KB

Opinion 28/2018 regarding the European Commission Draft Implementing Decision on the adequate protection of personal data in Japan

05 December 2018
Opinion 28/2018 regarding the EU Commission Draft Implementing Decision on the adequate protection of personal data in Japan  976.32 KB