Europejska Rada Ochrony Danych

Inne

Document type used for all generic documents

Filters

Pages

Pre-GDPR BCRs overview list

26 January 2021
Pre-GDPR BCRs overview list  593.04 KB

Nota informacyjna w sprawie przekazywania danych na mocy RODO do Zjednoczonego Królestwa po zakończeniu okresu przejściowego - update 13/01/2021

13 January 2021
Nota informacyjna w sprawie przekazywania danych na mocy RODO do Zjednoczonego Królestwa po zakończeniu okresu przejściowego  72.69 KB

Pre-GDPR BCRs overview list

21 December 2020
Pre-GDPR BCRs overview list  630.52 KB

Dokument EROD w sprawie ram skoordynowanego egzekwowania prawa na mocy rozporządzenia 2016/679

20 October 2020
Dokument EROD w sprawie ram skoordynowanego egzekwowania prawa na mocy rozporządzenia 2016/679  139.34 KB

CSC Work Program 2020-2022

15 August 2020
Coordinated Supervision Committee - Work Program 2020-2022  888.65 KB

Najczęściej zadawane pytania dotyczące wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej wydanego w sprawie C-311/18 – Data Protection Commissioner przeciwko Facebook Ireland i Maximillianowi Schremsowi

24 July 2020
Często zadawane pytania dotyczące wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej wydanego w sprawie C- 311/18 – Data Protection Commissioner przeciwko Facebook Ireland i Maximillianowi Schremsowi  121.72 KB

Nota informacyjna w sprawie wiążących reguł korporacyjnych dla grup przedsiębiorstw / przedsiębiorców, dla których wiodącym organem nadzorczym w sprawie wiążących reguł korporacyjnych jest Urząd Rzecznika Informacji

22 July 2020
Nota informacyjna w sprawie wiążących reguł korporacyjnych dla grup przedsiębiorstw / przedsiębiorców, dla których wiodącym organem nadzorczym w sprawie wiążących reguł korporacyjnych jest Urząd Rzecznika Informacji  138.28 KB

Pages