Europejska Rada Ochrony Danych

Statements

Filters

Pages

Oświadczenie w sprawie wystąpienia Zjednoczonego Królestwa z Unii Europejskiej - update 13/01/2021

13 January 2021
Oświadczenie w sprawie wystąpienia Zjednoczonego Królestwa z Unii Europejskiej  79.87 KB

Oświadczenie w sprawie ochrony danych osobowych przetwarzanych w związku z zapobieganiem praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu

15 December 2020
Oświadczenie w sprawie ochrony danych osobowych przetwarzanych w związku z zapobieganiem praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu  73.11 KB

Oświadczenie na temat rozporządzenia w sprawie prywatności i łączności elektronicznej oraz przyszłej roli organów nadzorczych i EROD

19 November 2020
Oświadczenie na temat rozporządzenia w sprawie prywatności i łączności elektronicznej oraz przyszłej roli organów nadzorczych i EROD  74.95 KB

Oświadczenie w sprawie wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawie C-311/18 – Data Protection Commissioner przeciwko Facebook Ireland i Maximillianowi Schremsowi

17 July 2020
Oświadczenie w związku z wyrokiem Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawie C-311/18 – Data Protection Commissioner przeciwko Facebook Ireland i Maximillianowi Schremsowi  84.83 KB

Oświadczenie w sprawie przetwarzania danych osobowych w kontekście ponownego otwarcia granic w następstwie pandemii COVID-19

16 June 2020
Oświadczenie  78.42 KB

Oświadczenie w sprawie interoperacyjności aplikacji służących do ustalania kontaktów zakaźnych

16 June 2020
Oświadczenie  294.49 KB

Oświadczenie dotyczące ograniczeń praw osób, których dane dotyczą, w związku z wprowadzeniem stanu wyjątkowego w1 państwach członkowskich

02 June 2020
Oświadczenie dotyczące ograniczeń praw osób, których dane dotyczą, w związku z wprowadzeniem stanu wyjątkowego w państwach członkowskich  98.68 KB

Pages