Europejska Rada Ochrony Danych

Opinia Rady (art. 64)

Filters

Pages

Opinia 15/2019 w sprawie projektu decyzji właściwego organu nadzorczego Zjednoczonego Królestwa dotyczącej wiążących reguł korporacyjnych Equinix Inc.

08 October 2019
Opinia 15/2019 w sprawie projektu decyzji właściwego organu nadzorczego Zjednoczonego Królestwa dotyczącej wiążących reguł korporacyjnych Equinix Inc.  239.94 KB

Opinia nr 8/2019 w sprawie właściwości organu nadzorczego w przypadku zmiany okoliczności związanych z główną lub pojedynczą jednostką organizacyjną

12 July 2019
Opinia nr 8/2019 w sprawie właściwości organu nadzorczego w przypadku zmiany okoliczności związanych z główną lub pojedynczą jednostką organizacyjną  453.93 KB

Opinia nr 9/2019 w sprawie projektu wymogów akredytacji podmiotu monitorującego kodeks postępowania zgodnie z art. 41 RODO austriackiego organu nadzorczego ds. ochrony danych

12 July 2019
Opinia nr 9/2019 w sprawie projektu wymogów akredytacji podmiotu monitorującego kodeks postępowania zgodnie z art. 41 RODO austriackiego organu nadzorczego ds. ochrony danych  444 KB

Opinia 14/2019 w sprawie projektu standardowych klauzul umownych przedłożonego przez duński organ nadzorczy (art. 28 ust. 8 RODO)

12 July 2019
Opinia 14/2019 w sprawie projektu standardowych klauzul umownych przedłożonego przez duński organ nadzorczy (art. 28 ust. 8 RODO)  506.7 KB
DK SA Standard Contractual Clauses for the purposes of compliance with art. 28 GDPR (January 2020)  276.46 KB

Opinia 5/2019 w sprawie wzajemnej zależności między dyrektywą o prywatności i łączności elektronicznej a RODO, w szczególności w zakresie właściwości, zadań i uprawnień organów ochrony danych

12 March 2019
Opinia 5/2019 w sprawie wzajemnej zależności między dyrektywą o prywatności i łączności elektronicznej a RODO, w szczególności w zakresie właściwości, zadań i uprawnień organów ochrony danych  655.78 KB

Pages