Europejska Rada Ochrony Danych

Opinia Rady (art. 64)

Filters

Pages

Opinia 16/2019 w sprawie projektu decyzji właściwego belgijskiego organu nadzorczego dotyczącej wiążących reguł korporacyjnych ExxonMobil Corporation

12 November 2019
Opinia 16/2019 w sprawie projektu decyzji właściwego belgijskiego organu nadzorczego dotyczącej wiążących reguł korporacyjnych ExxonMobil Corporation  240.54 KB

Opinia 15/2019 w sprawie projektu decyzji właściwego organu nadzorczego Zjednoczonego Królestwa dotyczącej wiążących reguł korporacyjnych Equinix Inc.

08 October 2019
Opinia 15/2019 w sprawie projektu decyzji właściwego organu nadzorczego Zjednoczonego Królestwa dotyczącej wiążących reguł korporacyjnych Equinix Inc.  239.94 KB

Pages