Datu aizsardzības speciālists (DAS) @ Eiropas Datu aizsardzības kolēģija (EDAK)

EDAK var apstrādāt jūsu personas datus, piemēram, sabiedrības informācijas pieprasījumu izpildē, personāla jautājumos, apmeklētāju informācijas apstrādē, sadarbībā ar dalībvalstu datu aizsardzības iestādēm un sūdzību izskatīšanā u.c.

EDAK tāpat kā citām ES iestādēm un struktūrām, ir pienākums ievērot personas datu aizsardzību regulējošus tiesību aktus, kas uz to īpaši attiecas.

Ar tiesību aktiem nosaka ne tikai personas datu apstrādes juridiskos principus, bet arī nosaka, ka EDAK ir jāieceļ vismaz viens datu aizsardzības speciālists (DAS).

DAS uzdevums ir nodrošināt neatkarīgu datu aizsardzības tiesību aktu piemērošanu EDAK.

Spēkā esošie datu aizsardzības noteikumi, kas piemērojami ES iestādēm un struktūrām, tiek pārveidoti, lai tie atbilstu Vispārējai datu aizsardzības regulai. Jaunie noteikumi ir vērsti uz to, lai ES iestādes būtu atbildīgas par personas datu apstrādi. Tādēļ šis paziņojums tiks pielāgots, kad reforma tiks pabeigta.

Ar mūsu DAS ir iespējams sazināties, izmantojot elektroniskā pasta adresi EDPB-DPO@edpb.europa.eu vai, izmantojot pastu.