Inspektor ochrony danych (IOD) @ EROD

Europejska Rada Ochrony Danych może przetwarzać Państwa dane osobowe z wielu powodów, począwszy od, między innymi, rozpatrywania publicznych wniosków o udzielenie informacji, spraw pracowniczych, informacji o osobach odwiedzających, współpracy z krajowymi organami ochrony danych, a skończywszy na rozpatrywaniu skarg.

Tak jak ma to miejsce w przypadku instytucji i organów UE, EROD jest zobowiązana do przestrzegania przepisów o ochronie danych, które mają do niej szczególne zastosowanie.

Oprócz określenia zasad prawnych dotyczących przetwarzania danych osobowych, przepisy te stanowią, że co najmniej jeden inspektor ochrony danych (IOD) musi zostać wyznaczony przez EROD.

Ogólnie rzecz biorąc, zadaniem IOD jest zapewnienie, w sposób niezależny, stosowania prawa o ochronie danych w ramach EROD.

Trwa reforma obowiązujących przepisów o ochronie danych mających zastosowanie do instytucji i organów UE, aby dostosować je do ogólnego rozporządzenia o ochronie danych. Nowe przepisy mają na celu poprawę rozliczalności instytucji UE w zakresie sposobu, w jaki przetwarzają one dane osobowe. Oświadczenie to zostanie zatem dostosowane po zakończeniu reformy.

Mogą Państwo skontaktować się z naszym IOD za pośrednictwem poczty elektronicznej, pisząc na adres EDPB-DPO@edpb.europa.eu lub wysłać zapytanie pocztą tradycyjną.