Eiropas Datu aizsardzības kolēģija

Sazinieties ar mums

Kontaktinformācija

Pasta adrese: Rue Wiertz 60, B-1047 Brussels

Biroja adrese: Rue Montoyer 30, B-1000 Brussels

E-pasts: edpb@edpb.europa.eu